Fundamental Laws

Fundamental Laws Insights: 2


Fundamental Laws -
Corporate and M&A || GÜN + PARTNERS

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kaçakçılık suçları ile cezalarını ve kaçakçılığı önleme, izleme, soruşturma, yargılama usul ve esaslarını belirlemektir.
»


Fundamental Laws -
Dispute Resolution || GÜN + PARTNERS