Sosyal Sorumluluk

Etik değerlere bağlı kalarak en iyi hizmeti üretmenin ve mesleğimizin ilerlemesine katkıda bulunmanın en öncelikli sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanırız.
İlaveten ihtilafların adil bir şekilde çözülmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için ve hukuk mesleğinin ve sisteminin gelişmesi adına gönüllü görevler almakta, bu tarz çalışmaları desteklemekteyiz.


Avukatlık Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca, Adli Yardım Bürosu’nun görevlendirmesi üzerine, avukatlık ücretlerini ve karşılama olanağı bulunmayanları ücretsiz temsil edebiliriz.
Bizimle birlikte çalışmak isteyen, kendi sınırlarını aşmaya, dil ve akademik yetkinliklerini ileri düzeyde geliştirmeye istekli üstün yeteneklere burs verebiliriz.
Bilgi ve tecrübenin mesleki camia ve iş dünyası ile paylaşılmasını teşvik eder, bilimsel ve akademik etkinliklere, yarışmalara ve stajyer avukat ve avukat değişim programlarına destek sağlarız.
Çağdaş bir hukuk sisteminin barışçıl ve refah içinde bir toplum için en temel unsur olduğuna inanarak, Daha İyi Yargı inisiyatifini desteklemekteyiz. Önerileriniz ve düşüncelerinizle lütfen siz de bu inisiyatife destek veriniz. www.dahaiyiyargi.org.
İSTA, İstanbul’da ve Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan tahkim merkezlerine ulusal ve uluslararası bilinirlik kazandırılması ve tahkim hakemliği-hukukçuluğu alanlarında uzmanlaşmanın geliştirilmesi amaçları ile kurulmuştur. ista.org.tr/