Insights


Articles -
Intellectual Property Services | Trademarks and Designs || Uğur Aktekin


Articles -
Intellectual Property Services | Trademarks and Designs || Uğur Aktekin


Articles -
Intellectual Property Services | Patents and Utility Models || Uğur Aktekin


Articles -
Intellectual Property Services | Patents and Utility Models || Özge Atılgan KarakulakCorporate and M&A || GÜN + PARTNERS

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kaçakçılık suçları ile cezalarını ve kaçakçılığı önleme, izleme, soruşturma, yargılama usul ve esaslarını belirlemektir.
»