Bilgi Dağarcığı


Bilimsel Eserler -
Fikri Mülkiyet | Patent ve Faydalı Modeller || Özge Atılgan Karakulak, Mutlu Yildirim Köse and Zeynep Çağla Özcebe