İdare, Vergi ve Düzenlenmiş Piyasalar

Hizmetlerimiz

Müvekkillerimize düzenlenmiş (regüle) piyasalar, idare ve vergi hukuku konularında, düzenlenmiş piyasalar ve endüstrilerde geçerli olan zorunlu düzenlemelere uyum çalışmalarında hukuki danışmanlık vermekte, bu kapsamda uyumluluk denetimleri gerçekleştirmekte ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Kanunların ve diğer yasal düzenlemelerin AB müktesebatı ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak hazırlanması konusunda rehberlik etmekteyiz.

Müvekkillerimizi idari otoriteler nezdinde temsil etmekte; idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, rehber, kılavuz, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

Düzenlenmiş (regüle) piyasalar ve idare hukuku ile ilgili olan hizmetlerimiz kamu ihaleleri, çevre hukuku, bio-güvenlik mevzuatı, kimyasallar, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve sağlık hukukunun diğer alanları, bilişim ve telekom, enerji, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, reklam ve medya yayıncılığı alanlarını içermektedir.

Ayrıca sınırlı konularda vergi hukuku danışmanlığı hizmeti sunmakta ve kurumlar vergisi, KDV ve idari cezalara ilişkin olarak yargı mercileri nezdinde iptal davaları açmak ve temsil etmek suretiyle hukuki destek vermekteyiz. Vergi ihtilafları hizmetlerimiz tahakkuk etmiş vergi ve harçların iptali, gümrük kaçakçılığı cezaları, kurumlar vergisi, transfer fiyatlandırması gibi konuları kapsamaktadır.

Referanslarımız ve talepleriniz için gun@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


EKİBİMİZ

BERİL YAYLA SAPAN
Ortak Avukat
ASENA AYTUĞ KESER
Yönetici Avukat
EZGİ KUT
Avukat

Gelişmeler

Haberler ve Etkinlikler