İnşaat ve Gayrimenkul

Hizmetlerimiz

Müvekkillerimize, özel finans girişimleri (PFI) ve kamu özel ortaklıkları (PPP) projeleri, menkul veya arsa finansmanı ve alımları, kamu alımları ve ihaleler, imar, planlama ve idari yükümlülükler ile yabancıların satın alma izinleri, şahsi veya ayni hakların devri konuları dâhil olmak üzere her türlü inşaat ve gayrimenkul yatırımları konusunda hukukigörüş ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca müvekkillerimize organize sanayi bölgelerindeki ve serbest ticaret bölgelerindeki her türlü yatırımları ile ilgili olarak, arsa seçimi ve tahsisi, yatırım öncesi ve sonrası formaliteler, yatırım teşvikleri, ilgili anlaşmaların müzakeresi ve yazımı, ön araştırma (due diligence) yapılması dâhil olmak üzere her türlü konuda destek vermekteyiz.

Satış vaadi, ticari kira ve satın alma anlaşmaları, imtiyazlı tahsisler, ortak kalkınma anlaşmaları, mimari telif ve lisans anlaşmaları, FIDIC sözleşmeleri, alt yüklenici, mühendislik ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmeleri dâhil olmak üzere inşaat ile ilgili her türlü anlaşmanın yazımı ve müzakeresi konularında hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizi idari izinler ve hükümet izinleri, tapu ve kadastro gereklilikleri ve yapım izinleri konusunda temsil etmekte onlara hukuki görüş vermekteyiz.

İhtilaf çözümündeki gücümüzüde katarak birleştirerek, müvekkillerimizi arsa ve gayrimenkul ile ilgili ihtilaflarda hukuk, ceza, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil etmekte, ayrıca kamulaştırma, kıymet takdiri, gecikme, ayıplı mal teslim, tamamlama, telif ve bunun gibi konularla ilgili ad hoc ve kurumsal tahkimde ve arabuluculukta temsil etmekteyiz.

Referanslarımız ve talepleriniz için gun@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


EKİBİMİZ

GÖRKEM BİLGİN
Ortak Avukat
ASENA AYTUĞ KESER
Yönetici Avukat

Gelişmeler

Haberler ve Etkinlikler