Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Hizmetlerimiz

Türk telekomünikasyon ve internet hukuku, özel yayıncılık mevzuatı, elektronik komünikasyon hizmetleri ve altyapısı, wireless/kablosuz ekipman mevzuatı ile telekomünikasyon projeleri yapılandırılması dahil olmak üzere TMT sektörünün her alanında danışmanlık ve uyuşmazlık yönetimi hizmeti sağlamaktayız.

Veri koruması mevzuatı ile uyum, şirketler arası veri transferi ve konsolidasyonu anlaşmaları, verilerin üçüncü tarafa veya yurt dışına transferi, web sitesi gizlilik politikaları ve kullanım şartları dâhil olmak üzere veri koruması konuları hakkında görüş vermekteyiz.

Müvekkillerimize, reklam, tanıtım kampanyaları, ürün etiket ve paketleme kuralları dâhil, reklam mevzuatı uyumluluğu, çekiliş, yarışma ve ödül ile ilgili tanıtım kampanyaları, ürün sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü gibi konulara ilişkin düzenlemeler hakkında hukuki destek vermekteyiz.

TMT sektöründe şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar ve şirketler hukuku hakkında tavsiye vermekte ve bu alanda Türkiye’de yabancı yatırımcıları temsil etmekteyiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve Milli Piyango İdaresi dâhil bu alandaki idari merciler nezdinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

TMT sektöründeki uyuşmazlık yönetimi hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuk ve idare mahkemeleri nezdinde temsil edilmesini kapsamaktadır.

Referanslarımız ve daha fazla detay için gun@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Ortak Avukatlar

Hande Hançar

Uğur Aktekin


Fikir Liderliği

Bu yılki raporumuzda, Türkiye’de medya ve reklam hukukunda en tartışılan ve önemli görüğümüz konuları ana hatlarıyla ele alıyoruz.


Gelişmeler