fbpx


Beril Yayla Sapan

Yönetici Avukat


+ 90 (212) 354 00 05
beril.yayla@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
Türkçe, İngilizce

Uzmanlık Alanı

  Beril Yayla Sapan, 2008 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır, yönetici avukat olarak uyuşmazlık yönetimi, iş hukuku ve ticari suç ve yolsuzlukla mücadele çalışma alanlarında çalışmaktadır.

  Uyuşmazlık yönetimi, beyaz yaka suçları ve iş hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Pek çok kapsamlı ticari uyuşmazlıklara ve muhtelif alacak tahsili süreçlerine dâhil olmuştur. Ayrıca bu alanda çeşitli mahkemeler önünde pek çok şirketi temsil etmiştir.

  Ayrıca ticaret ve ceza hukukunun çakıştığı alanlarda da tecrübeye sahiptir. Beyaz yaka suçlarıyla alakalı olarak birden fazla çokuluslu şirkete görüş vermiştir. Ayrıca pek çok iç denetim ve uyum sürecine dahil olmuştur.

  İş hukuku alanında müvekkillerine iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri, toplu iş sözleşmeleri, çalışanların kişisel verilerinin korunması, çalışma izinleri, fesih süreci, toplu işçi çıkarma ve sulh konularında hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca müvekkillerini fesihten ve işçilerin alacak taleplerinden kaynaklanan ve mobbing, ayrımcılık iddiaları ile açılan davalarda temsil etmektedir.

Yayınlar

Konuşmalar

  Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 08 Haziran 2017

  Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2017

  Dijital Hayatın İşyerine Yansıması, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2016

  Türk-Ukrayna Yatırımcılarına Yönelik Beklentiler ve Sorunlar, Gün + Partners Yuvarlak Masa Toplantısı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05 Ekim 2016

  Yolsuzlukla Mücadele ve Uyumluluk Üzerine Tecrübeler, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2016

  Bir Suistimalcinin Profili – KPMG Türkiye ve Gün + Partners Paneli, Etik ve İtibar Derneği, 4. Uluslararası Etik Zirvesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 12 Haziran 2014

Eğitim

  2012, Ekonomi Hukuku, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Yüksek Lisans)

  2008, Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara (Lisans)

  2003, Bursa Anadolu Lisesi, Bursa