fbpx


Filiz Toprak Esin

Yönetici Avukat


+ 90 (212) 354 00 24
filiz.toprak@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
Türkçe, İngilizce, Fransızca

Uzmanlık Alanı

  Filiz Toprak Esin, 2006 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır. Halen şirketler, birleşme ve devralmalar, ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele ve rekabet çalışma alanlarında yönetici avukat olarak çalışmaktadır.

  Filiz Toprak Esin, çeşitli birleşme ve devralma işlemleriyle ilgilenmiş ve Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyet gösteren çok sayıda çok uluslu şirkete hukuki destek vermiştir. Filiz Toprak Esin, şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar bir şirketin günlük işlerinde ihtiyacı olabilecek her türlü ticaret hukuku ve sözleşme danışmanlığını sunmaktadır.

  Filiz Toprak Esin, aynı zamanda rekabet hukuku ve ticari suçlar dahil odaklı olmak üzere, şirketlerin uyum süreçleri hakkında geniş deneyime sahiptir. Çeşitli büyük ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerine yolsuzlukla mücadele anlamında destek olmakta, uyum süreçlerine ilişkin önleyici tavsiyeler vermektedir. Aynı zamanda şirket yöneticileri hakkında açılan beyaz yaka suçlarına ilişkin soruşturma ve davalarda müvekkilleri ilgili kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

Yayınlar

Konuşmalar

  Yolsuzlukla Mücadele Hukuku Altyapısı, Etik ve Itibar Dernegi Akdemi, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2019

  Etkin Sözleşme Yönetimi, Etik ve Itibar Dernegi ve Gün + Partners, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2018

  Rekabet Hukuku Kapsamında Dikey Anlaşmalar, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 14 Kasım 2017

  Etkin Bir İç Soruşturmanın Temel Unsurları, Etik ve İtibar Derneği, 7. Uluslararası Etik Zirvesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 16 Haziran 2017

  Beyaz Yaka Suçlarda Uygulanan Cezalar, Uluslararası Şeffaflık Derneği, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 9 Aralık 2016

  Türkiye’de Şirket Devralmalarında Karşılaşılan Zorluklar, 5. Özel Sermaye Şirketleri Zirvesi, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, Nisan 2015

  Türk İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına Rekabet Hukuku Açısından Bakış, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu – VIII, Erciyes Üniversitesi ve Rekabet Kurumu, Konuşmacı, 14-15 Mayıs 2010

Dernekler

  Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

  Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Üyesi

  Uluslararası Şeffaflık Derneği

  Entegre Raporlama Türkiye (ERTA)

Eğitim

  2009, Leiden University, Hollanda (Yüksek Lisans)

  2006, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Lisans)

  2000, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul