fbpx


Mutlu Yıldırım Köse

Ortak Avukat


+ 90 (212) 354 00 22
mutlu.kose@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
Türkçe, İngilizce

Uzmanlık Alanı

  Mutlu Yıldırım Köse, 2017 yılından beri büromuzun ortak avukatı olup 2006 yılından bu yana Gün + Partners bünyesinde çalışmaktadır. Mutlu Yıldırım Köse fikri mülkiyet (FM) alanında uzmanlaşmış bir avukat, marka ve patent vekilidir.

  Mutlu Yıldırım Köse, markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, patent ve faydalı modellerin yanı sıra haksız rekabet alanında uzmanlaşmıştır.

  Tüm FM alanlarında çok sayıda projede yer almıştır. Mutlu Yıldırım Köse, fikri mülkiyet alanında müvekkillerin stratejilerinin belirlenmesi ve kendilerine hukuki görüş verilmesi, müvekkillerin hükümsüzlük, tecavüz ve diğer tür davalarda Mahkemeler nezdinde temsil edilmesi de dahil olmak üzere yüzlerce çekişmeli ve çekişmesiz nitelikte sayılacak itiraz ve dava sürecinde yer almıştır. Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yayınlanan marka ve tasarımlara ilişkin yayına ve karara itirazları hazırlamakta ve kontrol etmektedir.

  Mutlu Yıldırım Köse fikri mülkiyet hukuku ve davaları konusunda elektronik, yiyecek içecek, moda, kozmetik, tekstil, eğlence, otelcilik ve turizm, medya ve eğlence, ilaç, radyo ve TV yayını, Telekom ve tütün sektörü gibi pek çok farklı alandan yabancı, çokuluslu ve Türk şirketleri temsil etmektedir.

Yayınlar

Konuşmalar

  AB Telif Hakları Reformu ve Türk Hukuku Yönünden Çıkarımlar, Gün + Partners – Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Panelist, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019

  Türkiye’nin Yeni Sınai Mülkiyet Yasasının (No. 6769) Getirdikleri, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10 Şubat 2017

  Madrid Protokolü & Türkiye, Istanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2014

Dernekler

  Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)

  Avrupa Marka Sahipleri Birliği (MARQUES), Telif Hakları Komitesi

  CITMA

Eğitim

  2010, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Yüksek Lisans)

  2006, Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Lisans)

  2002, Vefa Anadolu Lisesi, Istanbul