fbpx


Ozan Karaduman

Ortak Avukat


+ 90 (212) 354 00 00
ozan.karaduman@gun.av.trBaro Kaydı:
İzmir Barosu

Diller:
Türkçe, İngilizce, Fransızca

Uzmanlık Alanı

  Ozan Karaduman, 2007 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır. Halen ortak avukat olarak şirketler, birleşme ve devralmalar; teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) ve eneri ve tabii Kaynaklar çalışma alanlarında uzmanlaşmıştır.

  Ozan Karaduman, birçok Birleşme ve Devralma ve ortak girişim işlerinin sorumluluğunu üstlenerek yabancı ve yerli şirketlere yatırımlarının gerçekleşmesinde yardımcı olmuştur. Bu kapsamda; ön inceleme ve araştırma (due diligence) çalışmaları yapmış ve bu süreçleri yürüterek yatırım yapılacak şirketlerdeki hukuki sorunların bulunması ve giderilmesini sağlamış, hissedarlık sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, hisse rehin ve oy sözleşmeleri gibi yatırımlarda gerekli birçok sözleşme hazırlamış ve bu sözleşmeleri diğer taraflarla müvekkiller adına müzakere etmiştir. Bunların yanında, Türkiye’de yatırım yapan birçok şirketin günlük şirket yönetim işlerinde hukuki destek vermiş, satış, distribütörlük, bayilik, tedarik, hizmet sözleşmeleri gibi birçok ticari sözleşme hazırlamış, müzakere etmiş ve bunlar hakkında görüş vermiştir.

  TMT alanında, birçok büyük ve çok uluslu yazılım ve donanım şirketine Türkiye’deki projelerinde yardım etmiş ve bu şirketleri gerekli durumlarda Türk düzenleyici kurumları nezdinde temsil etmiştir. Birçok şirketin ürünlerini Türkiye pazarına sunmadan önce, ilgili ürünlerin spektrum kurallarına, telsiz ekipmanları yönetmeliğine, atık elektronik aletlere ilişkin kurallara uygunluğu konusunda hukuki danışmanlık vermiştir. Televizyon ve radyo yayın ruhsatları ve çağrı işaretleri konularında müvekkillere danışmanlık vermiştir. Çalışmalarına VoIP, yazılım lisanslama, bilişim alanında dışarıdan kaynak temini (IT Outsourcing), altyapı operasyonları, numaralandırma, şifreleme konuları da dahildir.

  Ozan Karaduman, kişisel verilerin korunması kanununa uyum ile ilgili danışmanlık, eğitim, ve denetim projelerini yönetmiştir. Ozan, kişisel verilerin korunması alanında IAPP’nin CIPP/E sertifikasına sahiptir.

  Ozan Karaduman Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında birçok şirketin yatırımında hukuki danışmanlık yapmış, bu konuda birçok makale yayınlamış ve yurtiçi ve yurtdışında sunumlar yapmıştır. Ozan Karaduman’ın bu alandaki çalışmaları daha çok yenilenebilir enerji üzerinde yoğunlaşmaktadır ancak petrol çıkartma faaliyetleri ile ilgili de çalışmaları mevcuttur.

Konuşmalar

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Sektöre Etkileri ve Endüstri’nin Geleceği, Tıbbi Tedarik Kongresi, Panelist, Antalya, Türkiye, 12 Şubat 2019

  Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği, Uluslararası Şeffaflık Derneği, İlaç Sektörü İş Birliği Programı, Panelist, İstanbul, Türkiye, 31 Ocak 2019

  KVKK ve GDPR Açısından Veri İşleme Hukuki Dayanakları, Veri Koruma Derneği – Uygulama ve Teori Bakımından Disiplinler Arası Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018

  Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı, TEİD – Etik ve İtibar Derneği Etkinliği, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2018

  GDPR ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu perspektifinden sağlık sektöründe kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, Biolegis Toplantısı 2018, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 13-14 Eylül 2018

  Now That the Data is Out of the Bag, IAPP – International Association of Privacy Professionals Global Privacy Summit, Panelist, Washington, DC,  ABD, 27-28 Mart, 2018

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum, DEPARK, Konuşmacı, Izmir, Türkiye, Şubat 2018

  Türkiye’de Enerji Sektörü – En Önemli Sorular? Invest in Turkey Forum, Panelist, Londra, İngiltere, Nisan 2017

Dernekler

  Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

  International Association of Privacy Professionals Turkey (IAPP), Eski KnowledgeNet Eş-Başkanı

  Veri Koruma Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi

  Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği, Eski Başkanı

  Galatasaray Eğitim Vakfı, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim

  2006, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Lisans)

  2000, İstiklal Makzume Anadolu Lisesi, İskenderun