Türkiye'de Marka Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2022

Bu yılki raporumuzda, marka hukuku alanında geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşen marka sahipleri için önemli olduğunu düşündüğümüz çeşitli konulara odaklanıyoruz.

2021, COVID-19 pandemisinin iş hayatı üzerindeki etkilerinin ortadan kaybolmaya başladığı bir yıl oldu. Sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı , uzaktan çalışma ve çevrimiçi toplantılar gibi uygulamalar devam ederken iş hayatı mümkün olduğu ölçüde normale döndü.

Marka haklarının tescili ve korunması konusunda yetkili makamlar ile mahkemeler de rutin çalışma düzenlerine geri dönmeye başladılar. 

Türk Patent ve Marka Kurumu, yıl boyunca faaliyetlerini EPATS olarak bilinen elektronik başvuru sistemi ve ETEBS olarak adlandırılan elektronik tebligat sistemi üzerinden kesintisiz olarak sürdürürken çalışanları da ofislerinden çalışmaya başladılar.

Mahkemeler, Savcılıklar ve İcra Daireleri çalışanları, polis ve gümrük yetkilileri de dijital araçların kullanılması ve alınan diğer tedbirler ile olağan çalışma düzenlerine döndüler. Bununla birlikte; nöbetçi mahkemeler nezdinde şikayetlerde bulunmak, arama ve el koyma emri talep etmek mümkünken, ceza hakimlerinin, savcılarının ve polis teşkilatının üzerindeki pandemi kaynaklı ağır iş yükü, marka sahiplerinin taklit ürünlere karşı mücadelesinde yakın zamana kadar bir takım güçlüklere neden oldu.

Yurt genelindeki tüm adliyeler açıktı. Yıl boyunca duruşmalar eskisi gibi yapıldı ve bazı mahkemeler de uzaktan e-duruşma uygulamasını genişlettiler.

Bu çalışma, marka sahipleri için önemli olduğunu düşündüğümüz, marka hukuku alanındaki çeşitli konulara ilişkin geçtiğimiz yıl boyunca geliştirdiğimiz aşağıda başlıkları belirtilen makalelerimizin bir derlemesi niteliğindedir.