Türkiye'de Medya ve Reklam Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2023

2022 senesi Türkiye’de reklam hukukunun gelişmesi açısından oldukça önemli bir sene oldu. Bir yandan reklam hukuku mevzuatında önemli değişikliklerin yapıldığı ve buna bağlı olarak birtakım yeni hukuki düzenlemelerin yürürlüğe girdiği, diğer yandan ise Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar bakımından yol gösterici ve öne çıkan birçok kararın verildiği bir sene yaşanmıştır.

Kamuya açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Reklam Kurulu 2022 yılının ilk 6 ayında görüştüğü 1.101 dosyadan 949’unda mevzuata aykırılık tespit etmiş ve bunlardan 721’inde reklam durdurma cezası vermiştir. Kurul, bu dosyaların 228’ine toplam 22.788.684 TL tutarında idari para cezası uygulamıştır. Yine 2022 yılının sadece ilk 6 ayında Reklam Kurulu tarafından 82 indirimli satış reklamlarına ilişkin dosya karara bağlanmış ve 4.186.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Dijital mecraların artan kullanım oranlarıyla birlikte sosyal medya platformlarında sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan tanıtımlarındaki artış dikkat çekmektedir. 2022 yılında özellikle sosyal medya etkileyicileri tarafından gerçekleştirilen reklamlardaki artışa paralel olarak Reklam Kurulu, 2022’nin ilk 6 ayında sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan reklamlarla ile ilgili 25 dosyayı karara bağlamış ve kurallara aykırılık tespit edilen 22 dosya hakkında yaptırım uygulamıştır.

2022 yılında Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin etkinliğini sağlamak için mevcut mevzuat kurallarında önemli yeni yasal düzenlemeler yapılmış olup ayrıca ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik ve mevcut kural ve ilkelerin uygulamasının detaylandırılması amacıyla kılavuzlar hazırlanması konusunda Reklam Kurulu’na açıkça yetki verilmiştir.

Bu kapsamda öncelikle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Reklam Yönetmeliği”) yapılan değişiklikler ile fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamları hakkında yeni düzenlemeler yapılmış; tüketici değerlendirmeleri ve şikâyetlerinin yayınlamasına ilişkin yeni kurallar getirilmiştir. Bunun akabinde Reklam Kurulu tarafından Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz yayınlanmıştır.

Öte yandan Reklam Kurulu’nun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Tüketici Kanunu”) düzenlenen mevcut idari yaptırım yetkisine internet üzerinden yayınlanan ihlale konu içeriğe erişim engelleme yetkisi tanınmıştır.

Son olarak 2022 yılının sonunda ve Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz yayınlanmıştır.

Bu belgede Türkiye’de medya ve reklam hukukunda en tartışılan ve önemli gördüğümüz konuları ana hatlarıyla ele alıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.