Türkiye'de Patent Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2023

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”)’nun getirdiği yenilliklere ve uygulamada doğurduğu zorluklara büyük ölçüde uyum sağlandıktan sonra, Türk patent sistemi bu defa da pandemi sonrası meydana gelen birtakım değişikliklere adapte olma sürecine girmiş bulunuyor.

Tüm dünyayla paralel olarak, Türk patent hukuk sisteminde de, pandemi sonrası yeni bir evreye girilerek, uluslararası ölçekteki salgınlar ile patent haklarının makul bir dengede gözetilmesi açısından yeni sayfalar açılmıştır. Bu anlamda, patent haklarından ne ölçüde ve hangi şartlarda feragat edilebileceği önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bununla beraber, özellikle Avrupa Patent Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerle ortak bir uygulama temeline yerleşebilmek adına, yeni gelişmeler gündeme gelmiş ve mevcut uygulamalardaki durumun da Türk mahkemeleri nezdinde yeknesak hale getirebilmesi için adımlar atılmıştır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da istinaf mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin benzer bir yaklaşım ile uyuşmazlıkları ele alması hedeflenmiş, bu durum bazen mümkün olabilirken, kimi zaman durum farklı olmuştur. Ayrıca teknolojik ilerlemenin sınırları her geçen gün ileriye taşındıkça, bu ilerlemeye de uyum sağlayabilmek adına çeşitli gündemler oluşmuştur.

Görüleceği üzere özellikle dünya genelindeki salgın sonrası, Türk patent hukuk sisteminde de oldukça dinamik ve tartışmalı gelişmeler meydana gelmiş olup bu konulardan öne çıkanları aşağıda tarafımızca ele alınmıştır:

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.