Türkiye'de Patent Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2022

Bu yılki raporumuzda, Türkiye’deki patent davalarının kilit yönleri ile SMK’nın en önemli ve uygulamada en fazla zorluk yaratan konularını ana hatlarıyla ele alıyoruz.

Çeşitli fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesine ilişkin farklı KHK’ları bir araya getiren Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesinin üzerinden dört yılı aşkın zaman geçti. Kanunun dördüncü kitabı, Türk patent sistemine ilişkin ulusal hukuk ile Avrupa Patent Konvansiyonu’nu bir ölçüde uyumlu hale getirmekte ve göreceli olarak yeni hükümler içermektedir.

Yeni Kanunun orta ve uzun vadeli etkileri henüz görülmemişken, sınaî mülkiyet hukuku uygulamacıları, en tartışmalı noktanın, Kanunun uygulanması hususunda olduğuna hemfikirdir. Türkiye’de sadece fikri ve sınaî haklar alanında uzmanlaşmış beş İstanbul’da, beş Ankara’da ve biri İzmir’de olmak üzere toplam 12 adet hukuk mahkemesi bulunmaktadır. Hakim atamaları ile yapılan değişiklikler sonucu, mevcut davaların büyük çoğunluğu, sınaî mülkiyet alanında sınırlı tecrübesi olan hakimler tarafından idare edilmektedir. Hâkimler teknik altyapıya sahip olmadığından, kararlar ağırlıkla mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin görüşlerine dayanmaktadır. Diğer taraftan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen iki aşamalı temyiz süreci sayesinde mahkemelerin iş yükünün azalması ve karar kalitesinin artması beklenirken; istinaf değerlendirme sürecinin gittikçe daha uzun sürdüğü, temyiz aşamasında da sürecin kısalmadığı ve karar içeriklerinin geçmişe göre fazla değişmediği gözlenmektedir.. Bunun yanında; geçtiğimiz yılda da Bolar istisnasının sınırları, delil tespiti ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin değerlendirmeler ile Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz veya temyiz süreçlerinin ulusal mahkemeler önünde görülen tecavüz ve hükümsüzlük davalarına etkisi patent davaları alanında en çok tartışılan konular olmuştur.   

Bu belge ile Türkiye’deki patent davalarının kilit yönleri ile SMK’nın en önemli ve uygulamada en çok tartışma yaratan konularını ana hatlarıyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz.