COVID-19 Salgınının Fikri ve Sınaî Hakların Korunmasında Sürelere Etkisi


Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) belirlenmiş olan, Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) içi işlemlere ilişkin süreler ile dava açma süreleri, daha önce 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) ile uzatılmış idi.

Anılan Kanun uyarınca, süreler 13 Mart 2020 tarihi (bu tarih dahil) ile 30 Nisan 2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle durdurulmuş ve 01.05.2020 itibariyle kaldığı yerden işlemeye devam edeceği belirtilmiş idi.

Kanun’un verdiği yetki kapsamında, 29 Nisan 2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süresi 15 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Uzatma kararı da dikkate alındığında, Kurum nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin süreler ve ayrıca Kurum kararlarına karşı açılacak karar iptal davalarına ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinde olduğu hali ile muhafaza edilecek ve 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren işlemeye devam edecektir.

Öte yandan, Kanun uyarınca 15 Haziran 2020 itibarıyla süresinin bitimine 15 gün ve daha az kalan işlemler için bu sürelere 15 gün eklenecektir. 15 günden daha fazla süresi olan işlemler için kalan süre dikkate alınacaktır.

Süreler, 13.03.2020 tarihinde kaldıkları haller dikkate alınarak; 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren tekrar hesaplanacak olmakla birlikte, mevcut durumda kalan en kısa sürenin dahi en az 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzamış olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu kapsamda, örneğin son günü 13 Mart 2020 olan bir süre, 30 Haziran 2020 tarihine uzamış bulunmaktadır.

Öte yandan başlangıç süreleri, Kanun’da belirtilen durma tarihleri içerisine denk gelmiş olan süreler ise, 16 Haziran 2020 itibariyle işlemeye başlayacak olduğundan, sürelerin bu tarihten başlatılarak hesaplanması gerekecektir.

 

First published by Gün + Partners, in 30.03.2020

Daha fazla görüş

Paylaş