Hasta Destek Programları


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (“TİTCK”) 14.03.2016 tarihinde yayınladığı 2016/4 sayılı Genelgesi ile, ilaçların akılcı kullanımı amacı ile hasta/sağlık meslek mensuplarına yönelik yapılacak, eğitim ve destek programları için ruhsat/izin sahipleri tarafından TİTCK’ya başvuru yapılması ve izin alınması zorunluluğu geitirlmiştir.

Program ile ruhsat/izin sahibi Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ruhsat almış bir kuruluş ile sözleşme imzalayarak, bu kuruluş aracılığı ile ürün uygulaması hakkında hasta ve/veya yakınlarına veya klinik/sağlık kuruluşundaki sağlık meslek mensuplarına eğitim verilmesi veya hasta ve/veya hasta yakınları tarafından ürün uygulanması hakkında bilgi edinme amaçlı çağrı merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

COVID-19 salgını nedeniyle, pek çok firmanın devam eden hasta destek programlarının yüzyüze eğitim toplantılarından, online veya elektronik olarak yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu husus gerek sözleşme değişikliklerine gerekse kişisel verilerin farklı yöntemler ile işlenmesi nedeniyle yeni aydınlatma ve onam metinlerinin hazırlığını gerektirmiştir. 

Daha fazla görüş

Paylaş