Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar 31 Aralık 2020’ye Kadar Uzadı


16 Nisan 2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen geçici 13. madde, Covid-19’la mücadele kapsamında sermaye şirketlerinin kar payı dağıtım haklarına 30 Eylül 2020 tarihine kadar bazı kısıtlamalar getirmiş, düzenlemenin kapsamına giren şirketlere ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esaslar ise Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından çıkarılan ve 17 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile belirlenmişti. Söz konusu Tebliğ ile TTK’nın geçici 13. maddesindeki sınırlamaların kapsamı netleştirilmiş, sınırlamalardan istisna tutulan şirketler belirlenmiş ve istisna kapsamındaki şirketlerin hangi adımları atması gerektiği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin yanı sıra, getirilen sınırlamalara aykırı bir şekilde alınan genel kurul kararlarının akıbetinin ne olacağı, bu kararların alınması sebebiyle pay sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile kar payı dağıtımı dışında gündeme gelebilecek alternatiflere ilişkin incelememize buradan ulaşabilirsiniz.

TTK’nın geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında, sınırlamaların geçerli olacağı son tarih olarak düzenlenen 30 Eylül 2020 tarihini Cumhurbaşkanı’nın 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkili olduğu düzenlenmişti. Söz konusu yetkiye dayanarak çıkarılan ve 18 Eylül 2020 Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici 13. maddede belirtilen sürenin 3 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre kar payı dağıtımı sınırlaması kapsamında yer alan şirketlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım hakları sınırlandırılmıştır. Böylece, geçici 13. madde yürürlüğe girmeden önce 2019 yılına ilişkin kar payı ödemesi yapılmamış olan şirketlerde kar payı dağıtımına ilişkin kararların, kar payının %25’ini aşan kısmı bakımından icrası 2021 yılına kadar ertelenmiştir.

First published by Gün + Partners, in 23.09.2020

Daha fazla görüş

Paylaş