Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı


Veri sahibinin açık rızası alınır ise özel nitelikli veriler ve özel nitelikli olmayan kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

Ayrıca, diğer yasal sebepler kişisel verilerin yabancı bir ülkeye aktarımı bakımından da geçerli olacaktır. Bununla birlikte, aktarımın yasal sebeplere dayalı olduğu sonucuna varabilmek için verinin aktarılacağı ülkede “yeterli koruma” bulunmalıdır (açık rızanın alınmış olması hariç). Kurul tarafından, yeterli koruma sağlayan ülkelerin bir listesi belirlenecektir. Verilerin yurt dışına aktarımı konusunda güvenli ülkeler listesi  üzerinde çalışılmakta olunduğu KVKK tarafından doğrulanmıştır ancak Kurul mütekabiliyet esasına dayandığı halihazırda güvenli ülke listesi konusunda bir gelişme olmamıştır.

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri aktarımının gerçekleştirilmesi için verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda, aşağıdaki koşulların ikisi de sağlanmalıdır:

  • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve
  • Kurulun izninin bulunması.

Ancak, yazılı bir taahhüt ibraz ederek Kuruldan izin almanın öngörülebilir bir süreç olmadığını görüyoruz ve tarafların Kuruldan bu tür bir izni ne zaman alabileceklerine ilişkin öngörülebilir bir zaman aralığı mevcut değildir. Bu nedenle taahhüt ibrazı veya şirketler arası aktarım sözleşmelerinin ibrazı yoluyla Kurula başvuruda bulunmak yurt dışına kişisel veri aktarımının hukuka uygun hale getirilmesi hususunda yeterli görülmemektedir.

Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmadığı durumlarda çok uluslu grup şirketleri arasında veri aktarımı için alternatif bir yöntem olarak Kurul, Bağlayıcı Şirket Kuralları (“BCR”) kavramını getirmiştir. Buna göre; BCR Kurul ibraz edilebilir ve açık rızanın alınması aranmaksızın kişisel verilerin meşru biçimde aktarımı için (kişisel verilerin açık rıza dışındaki hukuki sebeplere dayalı olarak yapılabileceği durumlarda, örneğin sözleşme imzalanması, yasal hakların kullanılması veya yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi). KVKK’nın onayı alınmalıdır.

Daha fazla görüş

Paylaş