Asena Aytuğ Keser Yönetici Ortak Olarak Atandı


Asena Aytuğ Keser'in yönetici avukat olarak atandığını duyurmaktan mutluyuz.

 

Asena Aytuğ Keser, 2011 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır, yönetici avukat olarak uyuşmazlık yönetimi, iş hukuku, ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele ve sigorta ve reasürans çalışma alanlarında çalışmaktadır.

Asena Aytuğ Keser’in asıl uzmanlık alanı ticari uyuşmazlık çözümü olup yerli ve yabancı müvekkillere ticari uyuşmazlıklarında danışmanlık sağlamış ve temsil etmiştir. Gerek mahkeme gerekse tahkim yargılamasında tecrübe sahibi olan Asena Aytuğ Keser, yüksek montanlı tazminat davaları, M&A ve ortaklıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve sigorta uyuşmazlıklarında danışmanlık sağlamakta ve müvekkilleri temsil etmekte, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin dava süreçlerinde de sıklıkla yer almaktadır. Ticari suçlar üzerine ayrıca yoğunlaşan Asena Aytuğ Keser, özellikle özel hukuk ve ceza hukuku prensiplerinin birlikte uygulandığı ve paralel dava süreçlerinin bulunduğu uyuşmazlıkları yürütmüştür.

İş hukuku alanında da ayrıca çalışmakta olan Asena Aytuğ Keser, bu alanda iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve hazırlanması, fesi süreçleri, personel yönetimi, işe iade davaları ve haksız rekabet davaları dahil olmak üzere müvekkillere danışmanlık sağlamış ve dava süreçlerinde temsil etmiştir.