Hande Hançar, TOBB Üniversitesi'nde 2021-2022 Akademik Yılında "FM Hukuku" Dersini Veriyor


Fikri mülkiyet çalışma alanı ortak avukatımız Hande Hançar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 2021-2022 akademik yılı Güz döneminde misafir öğretim görevlisi olarak "FM Hukuku" dersini veriyor. Ders içeriğinde; Fikri Mülkiyet Hukuku’na ilişkin genel esaslar ile, Eser Sahipliğinden Doğan Haklar ve Marka Hukuku’na ilişkin genel esaslar başta olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları teorik ve pratik bilgiler ışığında işlenmekte ve öğrenciler güncel vakaları değerlendirmektedir.