Webinar: ABAD Karar İncelemesi – VI: Pirelli Kararı ve İki Boyutlu Şekil Markalarında Ayırt Edicilik


ABAD Karar İnceleme Webinarlarımızın altıncısında ABAD karar inceleme webinarlarımızın altıncısında Pirelli kararı ve iki boyutlu şekil markalarında ayırt ediciliği ele aldılar.

Moderatör ve konuşmacılar


Hande Hançar

Hande Hançar

Ortak Avukat

Moderatör

Elif Melis Özsoy

Elif Melis Özsoy

Avukat

Konuşmacı

Ayşenur Çıtak Bozdağ

Ayşenur Çıtak Bozdağ

Avukat

Konuşmacı

Konu Başlıkları

  • ABAD kararına konu uyuşmazlığın özeti ve Mahkeme kararı
  • Ürünün bir kısmını içeren iki boyutlu şekil markalarının teknik zorunluluk noktasından ayırt edilik değerlendirilmesi
  • İki boyutlu ürün şekli markalarının ayırt edicilik incelemesinde ürünün marka başvurusunun grafik tesmsilinde yer almayan unsurlarının ne derece etkili olduğu
  • İki boyutlu ürün şekli markalarının marka başvurusunun grafik temsilinde yer almayan unsurlar bakımından ne derece kapsayıcı olduğu ve bu tarz markaların üçüncü kişilere karşı ne ölçüde koruma sağladığı
  • Türk Hukuku’ndan örnekler
  • Soru ve Cevap