Webinar: COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler


Yaklaşık iki aydır hayatlarımızın hemen her alanında etkisini gösteren COVID-19 salgınına yönelik olarak alınan tedbirlerin en çok etkilediği alanlardan biri de işçi – işveren ilişkileri oldu. Bu sürecin başından beri yapılan ve iş ilişkilerini etkileyen yasal düzenlemeleri değerlendiriyor ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara değiniyoruz.

 

Moderatör: Pelin Baysal
Konuşmacılar: Beril Yayla Sapan ve Asena Aytuğ Keser

  • Kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği uygulamaları
  • Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların uyuşmazlık perspektifinden değerlendirilmesi
  • Normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Sorular ve cevaplar

Tarih: 14 Mayıs 2020, Perşembe  10:30 - 11:30
Zoom Webinar ID: 921-0932-8648