Webinar: İlaç Sektöründe Haksız İhtiyati Tedbir İddiasıyla Açılan Tazminat Davaları


Aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmış olan şirketlerin, tedbir kararı kalktıktan sonra orijinatör ilaç firmalarına karşı açmış oldukları tazminat davalarının içeriğini, bu davalar kapsamında yaşamış olduğumuz olumlu ve olumsuz çeşitli tecrübeleri paylaşacağız.

Konuşmacılar


Aysel Korkmaz Yatkın

Aysel Korkmaz Yatkın

Ortak Avukat

Maral Büyükkürkçü

Maral Büyükkürkçü

Kıdemli Avukat

Konu Başlıkları

  • İhtiyati tedbir kararı hangi şartlarda veriliyor, bu kararın veriliş şekli ilaç patentine ilişkin davalarda ne gibi farklılıklar gösteriyor
  • İhtiyati tedbir kararı kalktıktan sonra açılan tazminat davaları sürecinde, pratikte ne gibi zorluklar yaşanıyor, bu zorluklar karşısında nasıl hareket ediliyor
  • Soru ve Cevap