Çeşi̇tli̇li̇k, Kapsayıcılık Ve Eşi̇tli̇k

Temel ilkemiz liyakata dayalı olarak herkese eşit fırsat vermektir.

Çalışanlarımızın ülkemizin farklı coğrafi ve demografik kesimlerinden oluşmasına ve onları büromuzda kaynaştırmaya çalışırız.

İşbirliği ve dayanışma içinde çalışırız; işe alım ve kurum içi atamalarda kadın ve erkek çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeyiz. Büromuzda yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın % 60 oranında kadın olmasın eşit fırsat verildiğinde kadınların toplumda ve iş dünyasında hak ettikleri yeri alacaklarının ispatıdır.

Müvekkillerimizin işlerinin kesintiye uğramadan yürütülmesini sağlayan ekip çalışmamız kadın çalışanlarımızın kariyer ilerlemesini; değişken ücret sistemimiz doğal nedenlerle işe ara vermelerinde kadınlarımıza gelir güvencesi sağlıyor.

Çalışanlarımızı yetenek, yetkinlik ve tercihlerine uygun görevlerde sorumluluk verip geliştirmeye çalışıyor, eğitim, kurs, konferans ve benzeri gayrı maddi imkânlardan yararlandırmaya gayret ediyor ve büronun gelirine yaptığı katkı ile orantılı adil fakat değişebilen bir gelir elde etme imkânı tanıyoruz.