Barış Kalaycı
Ekibimiz

Barış Kalaycı

Ortak Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe
Telefon: + 90 (212) 354 00 40
Eposta: baris.kalayci@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Barış Kalaycı, 1997 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır. 2010 yılından beri ortak avukat olarak markalar ve tasarımlar, taklit ve korsanla mücadele, telif hakları ve ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele çalışma alanlarında çalışmaktadır.

Taklitle Mücadele ile ilgili olarak müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun stratejilerin belirlenmesi, bunlar çerçevesinde yurt içinde üretilen taklit ürünlerle ilgili olarak araştırma hizmetlerinden itibaren gerekli tüm baskın işlemleri ve ceza davalarının süpervize edilmesi ile ithal, ihraç veya transit rejimlerine tabi olarak Türk gümrüklerinde  yakalanmakta olan taklit ürünlerle mücadele için gerekli özel hukuk ve ceza davalarının takibi hususlarında çalışmaktadır.

Ticari Suçlar ile ilgili olarak ise pek çok yerli ve yabancı şirkette yöneticiler ve/veya çalışanlar tarafından gerçekleştirilmiş olan emniyeti suistimal, zimmet, hırsızlık, kaçakçılık vb gibi suçların araştırılması, tespiti, delillendirilmesi ile şirketlerin bu tür ceza davalarında müşteki vekili olarak temsili ve şirket nam ve hesabına yapılan işlemler sebebiyle yöneticiler ve/veya çalışanlar aleyhine açılmış ceza davalarında savunma avukatlığı hizmetleri vermektedir.

Ayrıca, Marka, Tasarım ve Telif Hakları alanlarında özellikle tecavüz davaları için gerekli marka koruma stratejileri ile müvekkillerin temsilinin yanı sıra uzmanlık alanına giren Ticari Suçlar, Taklitle Mücadele ve Marka davalarında müvekkillerin kayıplarının tahsili için açılacak tazminat ve sorumluluk davalarında da görev almaktadır.

Konuşmalar

Sahte İlaç Ticaretinin Doğurduğu Küresel Tehdit, EMEA Security Conference & Exhibition | High Security Printing, Anti-Counterfeiting & Brand Protection Conference, Panelist, İstanbul, 31.05.2023

Türkiye’de Taklitle Mücadele, JETRO - Uluslararası Fikri Mülkiyet Koruma Forumu, Konuşmacı, 27.10.2022

Şeffaflık Derneği ,Türkiye’de Yasa Dışı Ticaret ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Raporu Lansman etkinliği, Konuşmacı, İstanbul, 06.06.2022

Marka Suçları ve Kara Para Aklama, Uluslararası Şeffaflık Derneği - Türkiye’de Yasa Dışı Ticaret ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Raporu Lansmanı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 03.06.2022

Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler 2022, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 03.06.2022

Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış, Taklit veya Kaçak İlaçlara Karşı Mücadele, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 06.04.2022

Sahte Ürünler ile Mücadele, Automechanika Academy ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, Panelist, 15.11.2021

COVID-19'un EMEA Bölgesinde Taklit ve Korsanla Mücadele Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 22.06.2020

COVID-19’un Etkileri Kapsamında - Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler Ve Öngörüler – 2020, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 18.05.2020

Türkiye’de ve Türkiye’den Taklit ve Yönlendirilmiş ilaçlar ile Mücadele, PTMG 99. Konferansı, Konuşmacı, Berlin, Almanya, 03.10.2019

Taklitle Mücadelede Problemler ve En İyi Uygulama Örnekleri, Gün + Partners - Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Panelist, İstanbul, Türkiye, 26.04.2019

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Markalar Yönünden Getirdiği Başlıca Yenilikler ve Uygulamada Durum, Gün + Partners Semineri, Panelist, İstanbul, Türkiye, 13.04.2018

Moda Hukukunda Fikri Mülkiyet, Hukukçular Derneği – Hukuk Okulu 6, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10.03.2018

İhbar Etmenin Değerlendirilmesi, Etik ve İtibar Derneği Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 28.11.2017

Paralel İthalatın Fikri Mülkiyet Hakları, Taklit ve Korsanla Mücadele ve Gümrük Mevzuatı üzerine etkileri, AIPPI Türkiye 4. Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 07.04.2016

Taklit ürünlerde kaçakçılık – Sınır ötesi ticari bolluk, IBA 17. Uluslararası Ceza Konferansı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 03.04.2014

Türkiye'de Markaları Geliştirmek: Yeni Stratejiler, Fikri Mülkiyet Zirvesi – Markaları Yeniden Oluşturmak, Moderatör, Alicante, İspanya, 11.12.2012

Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Serbest Bölgelerdeki ve Transit Ticarete Konu Taklit Ürünlere El Koyma, AIPPI Türkiye Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri, Konuşmacı, Istanbul, Türkiye, 28.06.2012

Yayınlar

Dernekler

 • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)

 • Sahtecilikle Mücadele Grubu (ACG)

 • Uluslararası Marka Birliği (INTA), Enforcement Komitesi

 • Etik ve İtibar Derneği (TEID)

 • Asyalı Patent Vekilleri Derneği (APAA)

 • İlaç Markaları Grubu (PTMG)

 • Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)

 • Uluslararası Şeffaflık Derneği

Eğitim

 • 2019, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Istanbul (Master Tez Aşaması)
 • 1997, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara (Lisans)
 • 1993, Antalya Anadolu Lisesi, Antalya

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.