Sosyal Sorumluluk

Etik değerlere bağlı kalarak en iyi hizmeti üretmenin ve mesleğimizin ilerlemesine katkıda bulunmanın en öncelikli sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanırız.
İlaveten ihtilafların adil bir şekilde çözülmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için ve hukuk mesleğinin ve sisteminin gelişmesi adına gönüllü görevler almakta, bu tarz çalışmaları desteklemekteyiz.

 

Avukatlık Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca, Adli Yardım Bürosu’nun görevlendirmesi üzerine, avukatlık ücretlerini ve karşılama olanağı bulunmayanları ücretsiz temsil edebiliriz.
Bizimle birlikte çalışmak isteyen, kendi sınırlarını aşmaya, dil ve akademik yetkinliklerini ileri düzeyde geliştirmeye istekli üstün yeteneklere burs verebiliriz.
Bilgi ve tecrübenin mesleki camia ve iş dünyası ile paylaşılmasını teşvik eder, bilimsel ve akademik etkinliklere, yarışmalara ve stajyer avukat ve avukat değişim programlarına destek sağlarız.

Ülkemizi en iyi temsil edeceğine ve üyelerine en çok yetkinlik kazandıracağına kanaat getirdiğimiz üniversite öğrenci takımlarına katıldıkları uluslararası kurgusal dava ve tahkim yarışmalarında maddi ve mentorluk desteği sağlamaktayız. Her yıl (5)’e kadar öğrenci takımlarını destekleyeceğiz.

Destekleyeceğimiz takımları ve bu amaçla ayırdığımız bütçe ve insan kaynaklarımızı her yıl Haziran ayına kadar büromuza ulaştırılacak başvuruları değerlendirerek belirleyeceğiz. Başarılı devlet üniversitelerinin öğrenci takımlarına öncelik vereceğiz.

Başvurular için aşağıdaki bilgileri gun@gun.av.tr adresine, konu kısmına “Kurgusal Yarışma Destekleri” yazarak gönderebilirsiniz.

  • Yarışmanın önemi, yarışma süreci hakkında bilgi içeren destek talep yazısı,
  • İhtiyaç duyulan merntorluk ve parasal kaynak ihtiyaçları hakkında yeterli bilgi,
  • Okul tarafından düzenlenmiş olan görevlendirme yazısı,
  • Yarışma yönetimi tarafından düzenlenmiş katılıma ilişkin belgeler,
  • Yarışmada kullanılacak dava dilekçeleri vb. dokümanların kopyaları veya taslak çalışmaları,
  • Ekip üyelerinin özgeçmişleri.
Çağdaş bir hukuk sisteminin barışçıl ve refah içinde bir toplum için en temel unsur olduğuna inanarak, Daha İyi Yargı inisiyatifini desteklemekteyiz. Önerileriniz ve düşüncelerinizle lütfen siz de bu inisiyatife destek veriniz. www.dahaiyiyargi.org.
İSTA, İstanbul’da ve Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan tahkim merkezlerine ulusal ve uluslararası bilinirlik kazandırılması ve tahkim hakemliği-hukukçuluğu alanlarında uzmanlaşmanın geliştirilmesi amaçları ile kurulmuştur. ista.org.tr/