Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

İnsan Hakları

  1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
  2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

  1. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
  2. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
  3. Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
  4. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre ve Geri Dönüşüm

  1. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
  2. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
  3. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

  1. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.