Mehmet Gün
Ekibimiz

Mehmet Gün

Kıdemli Ortak Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe
Telefon: + 90 (212) 354 00 12
Eposta: mehmet.gun@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Mehmet Gün; Türk Ticaret ve Şirketler Hukuku ile Fikrî Mülkiyet Hukuku alanlarındaki deneyimi ve çalışmalarıyla uluslararası anlamda tanınan Gün + Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucusudur. Çalışmaları şirketler ve ticaret hukuku, genel ceza hukuku, fikrî mülkiyet hakları ve ilaç hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.

Mehmet Gün avukatlık kariyerinde, yerli ve yabancı girişimlerin ve ortaklıkların kurulması ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde destek vermiştir. Ayrıca ticaret ve şirketler hukuku, idare hukuku, düzenlenmiş piyasalar hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku, her türlü fikri mülkiyet hukuku, çevre hukuku, enerji hukuku konularında hukuki danışmanlık, temsil hizmetleri vermiştir.

Hukuk alanında 35 yılı aşkın tecrübeleri, uluslararası hukuki ve ticari ilişkiler, Türk iş hayatı kültürü, ortamı ve ilkeleri hususunda sahip olduğu üstün kavrayışa ek olarak Mehmet Gün; Türk Hukuk Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin İdari Yapısı ve kurumları ile bahse konu kurumlar arasındaki ilişkiler hakkında derin bir bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Türkiye’deki telif hakkı uygulamasının öncüleri arasında olup; ülke genelinde verilen yüzlerce seminer ve telif hakkı uygulamalarıyla ve davalar için teamül niteliği taşıyan yüzlerce karar aracılığıyla bilhassa bilgisayar yazılımları, yayınlar ve medya konularında Telif Hakkı Kanunu’nun geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Dava sürecinden hakların korunmasına kadar her türlü fikri mülkiyet (FM) hizmetini sunan bir FM departmanı kurmuş ve bu sayede bürosu, Türkiye’nin önde gelen FM bürosu haline gelmiştir. Mehmet Gün ve ekibinin teamül niteliğinde kararların alınmasına vesile olan davaları literatürde sıklıkla anılmaktadır. Büronun özellikle tanınmış markalara ilişkin çalışmaları sırasında çeşitli emsal kararlar alınmıştır.

Patent kanunlarının yorumlanması ve uygulanması konusunda da öncü olup, bilhassa ilaç sektöründe çok sayıda karmaşık patent davasına bakmıştır.

Deneyimli avukatlardan oluşan bir ticarî dava departmanı kurmuştur ve inşaat, bankacılık, menkul kıymetler, sermaye piyasaları ve şirket meselelerinin yanı sıra, büyük çaplı şirket davaları, hissedar uyuşmazlıkları, ortak girişim uyuşmazlıkları ve sigorta ve reasürans konularını içeren çeşitli ticari, kurumsal uyuşmazlık ve konuları ele almıştır. Ayrıca, danışman olarak çeşitli tahkim davalarına katılmıştır ve ICC tahkim davasında tek hakem olarak görev almıştır.

Konuşmalar

Yapay Zeka: Dünyadaki Son Gelişmeler ve Yapay Zeka ile Modern Uyuşmazlık Yönetimi, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Konuşmacı, İstanbul, 12.06.2023

PEM’in 25. Yılında, Geçmişten Bugüne Sınai Mülkiyetin Yaşanmış Hikayeleri, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, Panelist, İstanbul, 02.06.2023

Teknoloji Kullanıcısı & Teknoloji Tedarikçisi İş Birliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular, TÜSİAD SD² Programı 2021 Dönemi, Panelist, 15.11.2021

Tahkim Yargılamasında Tebligat ve Yabancı Avukatla Temsil, Marmara Üniversitesi - Tahkim Okulu Paneli, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 04.02.2020

Uyuşmazlık Çözümü: Uyuşmazlıkların Verimli Bir Şekilde Önlenmesi ve Çözülmesi, Gün + Partners, Ukrayna Tahkim Derneği, Türk Ukrayna İş Adamları Derneği ve Integrites - Turkiye-Ukrayna Altyapı Forumu: Fırsatları Birlikte Yaratmak, Panelist, Kiev, Ukrayna, 13.11.2019

Managing the dispute, Legal500 GC Summit – Turkey, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 26.09.2019

The In-House Counsel’s Guide to Best Practice for (Alternative) Dispute Resolution in Turkey, Legal500 GC Summit – Turkey, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2018

Türkiye’de Uyuşmazlık Çözümü: Engeller & Fırsatlar, ICC Türkiye Tahkim Günü, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 09.02.2018

Türkiye’nin Yeni Sınai Mülkiyet Yasasının (No. 6769) Getirdikleri, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10.02.2017

Tam ve Doğru İfşa Yoluyla Zihniyet Değişimi, Avukatların Rol, Yetki ve Sorumluluklarının Artırılması, Daha İyi Yargı Derneği ve İzmir Barosu, İzmir, Türkiye, 01.06.2017

3. Milli Kültür Şurası, Kültür Ekonomisi Komisyonu Üyesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3-5.06.2017

Avukatlık Bürolarında Kurumlaşma, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir, Türkiye, 06.06.2017

Türkiye’de Yargı Hizmetlerinde Kalite sunumları, TUSİAD ve TÜRKONFED yuvarlak masa toplantıları, Samsun ve Mersin, Türkiye, 04.2016

İlaç Patentleri, Misafir Öğretim Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016

Türk İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına Rekabet Hukuku Açısından Bakış, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu – VIII, Erciyes Üniversitesi ve Rekabet Kurumu, Konuşmacı, 14-15.05.2010

İlaçta Patent Uygulamasında Muafiyetler ve Türkiye’de Muafiyet Uygulamaları, İlaç Patentlerini Anlamak: Türkiye ve Dünyada Uygulama Örnekleri, 21.05.2009

Milletlerarası Tahkimde Yazılı Deliller, ICC Türkiye Milli Komitesi VIII. Milletlerarası Tahkim Semineri, 02.04.2010

Türkiye’de İlaç Sektöründe Gündemin Önemli Başlıkları, İlaç ve Sağlık Hukuku Sempozyumu I, İstanbul, Türkiye, 5-6.06.2008

Hukukçu Perspektifiyle İlaç Sektörü, İlaç Sektörünün Vizyonu, 30.05.2008

Yayınlar

Dernekler

 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSIAD), Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı ve Haysiyet Divanı Üyesi

 • Daha İyi Yargı Derneği, Kurucu ve Başkanı

 • İstanbul Tahkim Derneği, Kurucu ve Başkanı

 • Istanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Fikri Haklar İhtisas Çalışma Komisyonu Başkanı

 • Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

 • Uluslararası Marka Birliği (INTA)

 • Avrupa Patent Enstitüsü (EPI)

 • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)

 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği (FICPI)

 • Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)

 • Uluslararası Şeffaflık Derneği

Eğitim

 • 1980, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul (Lisans)
 • 1976, Çanakkale Öğretmen Okulu, Çanakkale

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.