Bazı Gıda Ürünlerinde Hediye Yasağı


Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan ve 28 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamaların sınırlandırılması kapsamında; çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyeceği ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamayacağı hükmü Yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme kapsamında teknik terimler tanımlanmadığı ve düzenlemenin kendisi de yeterince açık olmadığı için oldukça tartışmalara neden olmuştur. Zirae düzenleme kapsamında “hediye” ve “pazarlama tekniği” kavramlarının ne ifade ettiğine yönelik herhangi bir bilgi ve tanıma yer verilmemiştir. Bu terim oldukça geniş olduğu için ilgili kamu otoriteleri tarafından da yanlış yorumlanmaya müsaittir. Nitekim doktrinde bu kavramın ürünlerin satışını artırmaya yönelik her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti olabileceği tartışılmıştır.

Bu kural her ne kadar fast food menülerinde oyuncak hediye verilmesi, cips gibi paketli ürünlerin içinde ya da yanında hediye kuponları, koleksiyon ürünleri verilmesi gibi uygulamalar bakımından oldukça açık olsa da, özellikle içeriğinde oyuncak içeren yumurta çikolata gibi kombinasyondan oluşan yiyecek ürünlerinin de bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bakımından risk teşkil etmekte idi.  Bu ürünlerin içeriğinde oyuncak içeriyor olmasının üretici firmanın çikolata ürünü satmak için kullandığı bir pazarlama tekniği mi sayılacağı yoksa çikolata ürün ve içeriğindeki oyuncağın ayrılmaz bir bütün olarak mı sayılacağı ve ayrıca bir hediye verilmediği için ürünün kendisinin çikolata ve oyuncağın birleşiminden oluştuğu ve herhangi bir pazarlama tekniğinin kullanılmadığının mı kabul edileceği hususu muğlak idi. .

Bu belirsizlikler nedeniyle 12 Ekim 2019 tarihinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yeniden düzenleme yapılarak pazarlama tekniği ibaresi ilgili düzenlemeden çıkarılmış; aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu düzenleme ile anılan belirsizlikler ve tereddütler giderilmiştir. Böylelikle çikolata ve oyuncak kombinasyonundan oluşan ve ayrılmaz bir bütün olarak satılan, içinde oyuncak bulunan çikolata yumurtaların bu düzenleme kapsamında olmadığı açık hale gelmiştir.

Daha fazla görüş

Paylaş