Çekiliş ve Yarışmalar


Türkiye’de şansa dayalı çekilişler (çekiliş kampanyaları, anlık kazanma oyunları) ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı yarışmalara genel olarak, ilgili hukuki düzenlemelere uygun olmaları şartıyla, izin verilmektedir. Karşılığı nakit olmayan şansa dayalı çekilişler ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı yarışmalar belirli yasal gereklilikler altında gerçek veya tüzel kişiler tarafından düzenlenebilir. Ödül olarak nakit para verilen şansa dayalı çekilişler ise yalnızca Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenebilmektedir.

Vaat edilen ödülleri kazananlar, şans faktörüne bağlı olarak bir kura veya çekiliş yöntemi ile belirleniyorsa verilecek ödülün parasal değeri 141,2 TL’den (2020 yılı için geçerli) yüksekse bu çekiliş için Milli Piyango İdaresi’nden yasal izin alınması gerekmektedir. Bilgi, beceri ve yeteneğe dayalı olarak kazananın belirlendiği yarışmalar için Milli Piyango İdaresi’nden izin alınmasına gerek yoktur.

Katılımcılar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ‘’tüketici’’ sayılacağından bu kanunun tüketiciyi koruyucu yaklaşımı çekiliş ve yarışma katılımcıları için geçerlidir. Yarışma ve çekilişlerin yürütülmesinde temel kural tüm reklam materyallerinin, internet sitesinin ve kuralların Türkçe olması gereğidir. Verilen ödülün yarışma, çekiliş kapsamında vaat edilenden farklı olmaması ve ortalama tüketici beklentisini karşılaması çok önemlidir. Tanıtılan ürün ve hizmetlerle birlikte herhangi bir hediye verilmesi durumunda, hediyenin piyasa fiyatı ve tanıtım şartları belirtilmelidir. Kazananların nasıl ilan edileceği ve ödülün nasıl teslim edileceği önceden yayımlanmalı ve ilan edilmelidir.

Çekiliş Milli Piyango İdaresi’nin yasal iznine tabiyse, anılan çekilişin reklam ve tanıtımlarında Milli Piyango İdaresi’nin izin numarası ve tarihi muhakkak yer almalıdır. 18 yaşından küçüklerin çekilişe katılmaları yasak olduğundan çekilişin reklamında 18 yaşından küçüklerin çekilişe katılamayacağı, yetkisiz katılım durumunda ödülün verilmeyeceği uyarısı açıkça belirtmelidir.

Sosyal medya yolu ile yapılan çekiliş ve yarışmalara ilişkin özel düzenlemeler yoktur. Sosyal medya üzerinden yürütülen yarışma ve çekilişlere ilişkin inceleme ve denetimler yeterince sıkı olmadığı için Milli Piyango İdaresi’nin iznine tabi olması gereken birçok çekilişin sosyal medya platformları üzerinden gerekli izinler olmaksızın ve reklamlara ilişkin yasal düzenlemelere de uyulmaksızın düzenlendiği görülmektedir. Ancak son zamanlarda Milli Piyango İdaresi’nin sosyal medya üzerinden uygunsuz ve yasal düzenlemelere aykırı olarak düzenlenen ve yürütülen çekilişlere yasal uyarılarda bulunduğu gözlemlenmektedir.

Daha fazla görüş

Paylaş