Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,                                    

Gün + Partners olarak webinarlarımız ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Gün + Partners olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmek de birincil önceliklerimizdendir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, webinar ile ilgili işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizi bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, webinar katılımı için belirtebileceğiniz ad ve soyadınız, e-posta adresiniz, webinar kapsamında iletebileceğiniz soru ve talepleriniz, webinarlarımıza ilişkin geri bildirimleriniz gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi kapsamaktadır. Sizleri davet ettiğimiz ve katılımınızı/katkılarınızı önemsediğimiz webinarlarımızla ilgili tarafımızca işlenecek kişisel verileriniz bunlarla sınırlıdır.

Tercihinize bağlı olarak ilgili görsel konferans hizmeti sunan şirketin ürünlerine (online toplantı / video konferans platformu ya da uygulamalarına) kaydolmanız ve ilgili ürünlere ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, söz konusu şirket, sizden ek kişisel veri talep edebilir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Gün + Partners’ın veri işleme amaçları ile ilgili değildir ve bu kişisel veriler açısından biz veri sorumlusu olmayacağız. İlgili şirket tarafından istenebilecek bu kişisel veriler de bizlerle paylaşılmayacaktır. Bu gibi durumlarda, ilgili şirketin kişisel verilerin korunması ve gizliliği politika ve bilgilendirmelerini incelemenizi öneririz.

Gün + Partners, halihazırda video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet almaktadır. Ancak webinarlarımızı takip edebilmeniz için farklı alternatifler de mevcuttur.

Ayrıca, webinar bağlantı linkine tıklamanız halinde, Zoom, tarafından Gizlilik Politikası çerçevesinde çerezler de kullanılacaktır. Zoom’un çerezleri üzerinde de kontrol yetkiniz bulunmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Zoom yazılımı sorularınızı ve taleplerinizi anonim olarak iletmenizi de sağlayabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olduğu ölçüde, Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca, temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, Gün + Partners olarak webinarlarımızın sizler ve diğer katılımcılarımız için yararlı olabilmesi adına “meşru menfaatimizkapsamında,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, webinar katılımınızı, anonim şekilde yapabilirsiniz. Dolayısıyla, yukarıdaki amaçlarla kullanılacak veriler üzerinde tam bir kontrolünüz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler yalnızca bizim tarafımızdan işlenecektir. Yurtiçi ya yurtdışında herhangi bir kişiye aktarmayacağız.

Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere, webinarlarımızı Zoom, Youtube veya Linkedin üzerinden takip etmeniz durumunda, bu üçüncü kişiler de kendi amaçları için kişisel verilerinizi işleyebilir. Bu platformlar, yukarıda belirttiğimiz kendi politikaları kapsamında verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilirler ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler yurtdışında olabilir. Halihazırda bu platformların tamamının sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır.

İlgili platformların veri işleme amaçları üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından Gün + Partners’ın veri sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, belirttiğimiz üzere, bu platformlar ile herhangi bir kişisel veri paylaşmadan da webinarlarımızı izleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz bültenlerimize üyeliğiniz kapsamında bizim kayıtlarımızda olabilir. Bu nedenle, webinarlara ilişkin soru, talep ya da geri bildiriminiz olmadıkça ek bir kişisel verinizi elde etmeyeceğiz. Soru ve taleplerinizi de webinarlarımız sırasında Zoom üzerinden yazılı olarak iletebileceksiniz.

Bilgileriniz bültenlerimize üyeliğiniz kapsamında bizim kayıtlarımızda yoksa ve webinarlarımıza davetiyenin size mevcut üyelerimizden biri tarafından iletilmiş olması durumunda, webinarlarımıza katılımınız sırasında ad ve soyadınızı belirtmeniz halinde bu bilgiyi Zoom, Youtube ya da Linkedin aracılığıyla elde edebiliriz. Webinarlarımıza ilişkin geri bildirimleriniz de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Son olarak, webinarlarımız sırasında iletebileceğiniz talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle webinarlarımız sonrasında iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de bu Aydınlatma Metni’ne tabi olacaktır.  

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız da bulunmaktadır:

Gün + Partners olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.  

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan bilgiler aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

 

Gün + Partners

Kore Şehitleri Cad. No: 17

Zincirlikuyu, İstanbul

Tel: 0 (212) 354 00 00

E-posta: kvkk@gun.av.tr

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.