Yolsuzlukla Mücadele

Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, kayırma, haraç ve benzerlerine katı bir şekilde karşıyız.

Bu hususlara riayet konusunda oldukça hassas Türkiye Cumhuriyetinin Avukatlık ve sair yasalarına harfiyen riayet ederiz. İlaveten ABD’nin FCPA ve Birleşik Krallık Rüşveti Önleme Yasasına uyarlı davranacağımızı taahhüt ettiğimiz beyan ve taahhütleri çekinmeden imzalarız. Bütün çalışanlarımız bu önemli konuda yasal gerekliliklerin, nasıl uyum sağlanacağının, olası risklerin ve yaptırımların farkındadır. Büromuz her alanda yolsuzluk riskini en aza indirmek için STK faaliyetlerine gönüllü destek vermektedir.

Şeffaflık ve hesapverirlik büromuzun temel faaliyet ilkelerindendir.

Müvekkillerimizin işleri için sarf ettiğimiz zamanları, gerçekleştirdiğimiz harcamaları ve hizmetlerimizin karşılığında ücretlerimizi nasıl hak edip hesapladığımızı olduğu gibi şeffaf bir şekilde raporlayarak faturalamaktayız. Bu şeffaf ve hesapverir faturalama sistemimiz aynı zamanda çalışanlarımızın değişken ücretlerinin belirlenmesine yarayan verileri üretmektedir.

Aynı çerçevede iş yapış süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirir verimsizlikleri elemek için proaktif tedbirler alır; bunların iş ortaklarımıza, yargı sistemine ve müvekkillere aktarılmasına karşı koyarız.

Büromuz yapılan staj başvurularından müvekkillerimizin işlerinin görülmesine kadar faaliyetlerimizin her alanında bu ilkelere katıksız bir şekilde riayet ederiz.