İş Güvencesi ile İş Hayatı ve Özel Hayat Dengesi

İş Güvencesi ile İş Hayatı ve Özel Hayat Dengesi

Çalışanlarımızın iş güvencesini kurumsal sürdürülebilirliğin anahtarı olarak görürüz. Türkiye’nin İş yasalarında getirilen ileri iş güvencesi hükümlerine ilaveten, çalışanlarımızı sadakatini ve tutundurmayı amaçlayan gönüllü emeklilik fonu, opsiyon ve benzeri yöntemler uygularız.

Çalışanlarımızın iş yaşamları ile özel yaşamları arasında bir denge kurmalarını teşvik eder, gözlemler ve bu dengenin bozulmaması için tedbirler alırız. Çalışanlarımızın tercihlerine uygun olarak değişik şehirlerden çalışma ve ekip çalışmamız izin verdiği ölçüde esnek çalışma imkânları sağlarız. Çalışanlarımızın yoğun çalışma dönemlerini takdir izni ve benzeri uygulamalarla dengeleriz.

İleri bir kariyer planı, objektif ve sübjektif kıstasları içeren, yetkinlik geliştirici performans yönetimi, bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayan usta çırak arası karşılıklı öğrenme sistemi uygulayarak kurum içi gelişimi hızlandırıp derinleştiririz. Diğer yandan oluşturmuş olduğumuz iddialı şeffaf ve öngörülebilir ücretlendirme sistemi ile çalışanlarımız arasında gelir adaletsizliği oluşmasını önlüyoruz.

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.