İSTA Meeting


Kurucu ortağımız ve İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, İSTA tanıtım toplantısında, derneğin amaçları ve faaliyetleri hakkında konuşma yaptı. http://ista.org.tr/tr