Baran Güney
Ekibimiz

Baran Güney

Yönetici Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe, Fransızca
Telefon: + 90 (212) 354 00 73
Eposta: baran.guney@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Baran Güney, 2013 yılından bu yana büromuzda çalışmakta olup yönetici avukat olarak görevine devam etmektedir. Baran, Gün + Partners’ın Fikri Mülkiyet ile Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon çalışma gruplarında yer almaktadır. Çalışmaları marka, endüstriyel tasarım, bilgi teknolojileri, alan adları, reklam, medya ve tüketici hukukunda yoğunlaşmaktadır. Fikri Mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ve marka vekilidir. Uzmanlık alanları marka ve tasarımlar, alan adları, taklitle mücadele ve telif haklarıdır.

Baran Güney’in, fikri mülkiyet davaları alanındaki çalışmaları markalar, tasarımlar, haksız rekabet ve telif hakları konularında yoğunlaşmıştır. Fikri mülkiyet stratejisinin kurulması, yönetimi ve hakların korunması için çok çeşitli sektörden çok sayıda yerli ve yabancı müvekkile danışmanlık hizmeti vermektedir. Baran Güney fikri mülkiyet hukuk davalarının yanı sıra alan adı ve haksız rekabet konulu ihtilaflar konusunda  ileri seviye deneyim sahibidir; Müvekkillerini hükümsüzlük, iptal, tecavüz, ihtiyati tedbir ve sair hukuk davalarında, alan adları ile ilgili alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinde, birlikte varolma (co-existence), sulh ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi aşamalarında temsil etmektedir. Baran, aynı zamanda taklitle ve korsanla mücadele alanında faaliyet göstermekte, özellikle ilaç sektöründe bir çok müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon çalışma alanının faaliyetleri kapsamında; Baran Güney müvekkillere tüketici hukuku alanında, etiketleme ve ürün sorumluluğu konuları başta olmak üzere, ticarî iletişim ve reklam hukuku konularında ve ürünler ile hizmetlerin yürürlükte bulunan teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması konusunda destek vermektedir.

Konuşmalar

Küresel ‘’Yeşil Pazarlama’’da Güncel Gelişmeler, Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) Webinar, Konuşmacı, 13.07.2023

Tr Uzantılı Alan Adlarında Yeni Bir Dönem ve Çözüm Bekleyen Yeni Bir Mesele, TLB Hot Topics -Fikri Mülkiyet Hukuku Webinarı, Konuşmacı, 07.06.2023

Fiyat Bilgisi İçeren Aldatıcı Reklamlar Hakkında Küresel Gelişmeler, GALA Webinar, Konuşmacı, 25.04.2023

Türkiye’de Reklam Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler, GALA Webinar, Konuşmacı, 13.12.2022

Sinema Eserlerinde Telif Haklarının ve Hak Sahiplerinin Tespiti, Sanat Hukuku Enstitüsü - Sinema Eserlerinde Telif Hakları, Konuşmacı, 21.10.2022 

Reklam Kurulu Kararları- VII: Reklam Kurulu Kararları VII - Reklam Hukukunda Güncel Gelişmeler, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 25.05.2022

Alkol Reklamcılığında Güncel Eğilimler ve Zorluklar, GALA - Alkol Reklamcılığı: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Webinarı, Panelist, 19.05.2022

Tüketici İncelemelerinin Kullanımına İlişkin Gelişen Düzenleme, Uluslararası Reklamcılık Derneği Webinarı, Panelist, 21.04.2022

Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış, Taklit veya Kaçak İlaçlara Karşı Mücadele, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 06.04.2022

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Reklamlar, Özyeğin Üniversitesi Sectoral Orienteering İlkbahar Programı, Konuşmacı, 14.03.2022

Reklam Kurulu Kararları- VI: 2021’in Öne Çıkan Reklam Kurulu Kararları, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 23.02.2022

Reklam Kurulu Kararları- V: Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Reklamlar, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 15.12.2021

Reklam Kurulu Kararları- IV: Sosyal Medya Etkileyicileri, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 26.05.2021

Reklam Kurulu Kararları – III: Tıbbi Cihazlar ve Biyosidal Ürünler, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 24.03.2021

FSEK Sistematiği ve Eser Sahipliği, Sanat Hukuku Enstitüsü, Konuşmacı, 01.02.2021

Reklam Kurulu Kararları – II: 2020 yılında Reklam Kurulu’nun Verdiği Dikkat Çekici Kararlar, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 27.01.2021

Reklam Kurulu Kararları - I: Çeşitli Gıdalarla Birlikte Verilen Hediyelerin Kapsamı ve Sağlık Beyanları, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 16.11.2020

Sosyal Medyada Reklam ve Promosyon Mekanizmaları, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 30.09.2020

Yayınlar

Eğitim

  • 2021, Hukuk Fakültesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul (Yüksek Lisans)
  • 2013, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Lisans)
  • 2008, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.