Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2023 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret

2022 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 5.004 TL olup, 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 6.471 TL’ye yükseltilmiş idi. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 10.008 TL olarak güncellenmiştir.

Asgari ücret, yaş, iş kolu ve deneyim gözetmeksizin tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Bu durumun tek istisnası taşkömürü ve linyit çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçiler olup bu işçilere ödenen ücretin, normal asgari ücretin iki katından az olmaması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Çalışanlar, çeşitli koşullara tabi olarak, aynı iş yerinde çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir güncellenmektedir. 01 Ocak 2023 ila 30 Haziran 2023 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 10.848,59 TL’den brüt 19.982,83 TL’ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatı tavanına ilişkin bir sonraki uyarlama, 01 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecektir.

İdari Para Cezaları

İş Kanunu’nda,

  • çalışanlara karşı eşit davranma yükümlülüğünün,
  • asgari ücret ödeme kuralının,
  • engelli çalıştırma zorunluluğunun ve
  • toplu işçi çıkarma prosedürlerinin

ihlali dahil, çeşitli ihlallere yönelik idari para cezası yaptırımları düzenlenmektedir.

İdari para cezası tutarları da her yıl güncellenmektedir. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında, 2023 yılındaki idari para cezası tutarları %122,93 oranında artmıştır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.