Görüşlerimiz

Makaleler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Beklenen Değişiklikler Son Düzlükte

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) uzun zamandır beklenen değişiklikleri de içeren kanun teklifi (“Değişiklik Teklifi”) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (“TBMM”) sunuldu ve Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde yasalaştırılması beklenmektedir. Değişik Teklifi veri sorumlularını ilgilendiren kapsamlı değişiklik önerileri içermektedir. Değişiklik Teklifi’nin kabul edilmesi ile… »

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Yeni Milat 1 Haziran 2024 Olabilir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) uzun zamandır beklenen değişiklikleri içeren kanun teklifi (“Değişiklik Teklifi”) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları tarafından incelenmeye başladı. Değişiklik Teklifi’nin kabul edilmesi ile birlikte, özel nitelikli verilerin işlenmesi, yurt dışına veri aktarımı, idari yaptırımlar ve idari para cezalarına karşı yapılacak başvurular bakımından önemli değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Veri… »

Yeni Asgari Sermaye Tutarlarının Tescil Başvurularına Etkisi

Yeni Asgari Sermaye Tutarlarının Tescil Başvurularına Etkisi 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırılmış ve bu doğrultuda, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni asgari sermaye tutarları; limited şirketler için 50.000 TL, anonim şirketler için 250.000 TL ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ve halka açık olmayan anonim şirketler… »

Kişisel Verilerin Kanunlarda Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 12 Şubat 2024 tarihinde Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu (“Bilgi Notu”) yayınlamış ve kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Türk hukuku ve AB hukuku kapsamında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilgi Notu, genel olarak Türk hukuku ve AB hukuku perspektifinden genel bir çalışma olmakla birlikte Bilgi Notu çerçevesinde veri sorumluları için de yararlı olabileceğini… »

Gıda ve Takviye Edici Gıdalardaki Sağlık Beyanı Hakkında TİTCK’dan Görüş Talep Edilebilecek

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazetede Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (“TİTCK”) izin alınması gerekliliği kaldırılmıştır. Bu gelişme akabinde TİTCK tarafından 16 Ocak 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yapılan… »

2023 Yolsuzluk Algı Endeksine İlişkin Değerlendirmeler

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), yıllık olarak hazırlanan ve uzmanların ve iş insanlarının kamu sektörüne ilişkin yolsuzluk algısını Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, özel risk ve danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları gibi birtakım farklı kaynaklar üzerinden ölçmeyi amaçlayan ve bu alandaki en güvenilir göstergelerden biri olarak kabul edilen 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksini (“2023 Endeksi”), 30 Ocak 2024 tarihinde yayımladı. Son… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.