Görüşlerimiz

Makaleler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları Perspektifinden Non-Fungible Token (NFT) Kavramı ve Türkiye’nin Pozisyonu

Uluslarası NFT günü kutlu olsun! İlk NFT, Dapper Labs şirketinin yöneticilerinden Dete Shirley tarafından ERC-721 standardına uygun surette, 20 Eylül 2017 tarihinde oluşturulmuş olup[1] bu günün NFT’lerin doğum günü olduğu söylenebilir. Bu nedenle de 20 Eylül, Uluslararası NFT günü olarak kabul edilip kutlanmaktadır. 2020 yılından beri adını daha fazla duyduğumuz NFT’ler, 2021 yılında zirveye ulaşmış ve uzun süre gündemde kendine yer bulmuştur. 2023 yılında ise piyasa…»

Yeşil Vaatler: Reklam Verenler Gelecekte Sözlerini Tutabilecekler Mi?

Günümüzde çevre duyarlılığının giderek artmasının etkisiyle; reklam verenler, ürünlerini ve hizmetlerini çevre dostu olarak tanıtarak ve tüketiciler nezdinde çevreye fayda sağladıkları algısını oluşturarak çevresel beyanları sıkça kullanmaktadır. Ancak gerçeğe aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olabilecek, onların çevreye duyarlılık duygularını istismar edebilecek, rakipler nezdinde haksızlığa sebep olabilecek nitelikte reklamların önlenebilmesi için; çevresel beyanların…»

İşverenin İflasının İşçilik Alacaklarının Tahsiline İlişkin Davalara Etkisi Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay, yakın zamanda verdiği 08.02.2022 tarihli ve 2022/64 E., 2022/1438 K. sayılı kararda işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan bir davada davalı işverenin yargılama devam ederken iflas etmesi halini incelemiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 194. maddesinde acele haller hariç olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on (10) gün sonra devam olunabileceği düzenlenmiştir[1].…»

Danıştay’ın Müdahilin Kanun Yoluna Başvuru Hakkına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

Yakın zamana kadar müdahilin yanında katıldığı tarafın kanun yollarına başvurmaması halinde tek başına kanun yoluna başvurup başvuramayacağı hakkında Danıştay dairelerinin kararları arasında bir yeknesaklık bulunmamaktaydı. Gerçekten de Danıştay’ın bazı daireleri, yanında katıldığı tarafın tercihinden bağımsız olarak müdahilin kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğunu kabul etmekteyken, diğer daireler müdahilin kanun yoluna başvuru hakkını yanında katıldığı tarafın kanun yolu…»

Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir. Olayın Geçmişi DC Comics, 1996 yılında günümüzde ikonik hale…»

Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları

Son yıllarda, teknolojik ilerlemelerle birlikte işletmelerin iş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve operasyonlarını dijital teknolojilerle dönüştürmesi olarak tanımlanan dijital dönüşümün hızla yayılması, iş yapış şekillerinde değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşüm sürecinde, geleneksel yöntemler yerine dijital teknolojilerin, özellikle de bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artmış; teşebbüsler daha verimli, esnek, yenilikçi ve rekabetçi olma hedefleri kapsamında…»

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.

;