Görüşlerimiz

Makaleler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Meta ve WhatsApp'a VERBİS Kayıt Yükümlülüklerini Yerine Getirmedikleri Gerekçesiyle Toplam 5,3 Milyon Türk Lirası Para Cezası Uyguladı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), re’sen başlattığı inceleme kapsamında, Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'a Veri Sorumluları Sicili‘ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ayrı ayrı 2,665,000 TL (yaklaşık 128,560 EUR) idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt…»

İfade Özgürlüğü Kapsamında Ekşi Sözlük’e Erişimin Engellenmesi Kararının Değerlendirilmesi

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  (“BTK”) tarafından günümüzün en büyük internet topluluklarından birisi olan Ekşi Sözlük’e erişimin engellenmesi kararı verildi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli kaldırılsa da, söz konusu karara yapılan itiraz neticesinde, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek erişim engeli getirilmesine ilişkin kararı kesinleştirmiş oldu.   Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmesi hakkındaki…»

Reklam Kurulu’nun İdari Yaptırım Yetkileri Genişledi: Erişim Engelleme Yetkisi

2022 Nisan ayında Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklikle Reklam Kurulu’na; mevzuata aykırı ticari reklamlara ilişkin olarak halihazırda uygulama yetkisini sahip olduğu, anılan reklamları durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezası yaptırımlarına ek olarak ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi verilmiştir.…»

Tüketici Değerlendirme ve Şikayetlerine Yönelik Düzenlemeler

Reklam Yönetmeliği’nde 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile tüketici değerlendirmelerinin ve tüketici şikâyetlerinin yayınlamasına ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında öncelikle tüketici değerlendirmelerine ilişkin temel prensipler belirlenmiştir. Buna göre; Tüketici değerlendirmeleri yalnızca değerlendirilen mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilir. Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve…»

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ve İndirimli Satış Reklamları

Türkiye’de 2022 senesinde ürün ve hizmet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması, bu nedenle tüketicilerin zaman zaman yanıltıcı fiyat bilgisi içeren veya doğru olmayan indirimli satış reklamlarına maruz kalması nedeniyle Reklam Yönetmeliği’nde yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamlarının düzenlenmesi ve bu bağlamda haksız ticari uygulamalara karşı tüketicinin korunmasına yönelik yeni önlem ve düzenlemeler…»

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar

Çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlar bakımından yakın tarihe kadar özel bir düzenleme bulunmamaktaydı. Reklam Kurulu, bu reklamlara ilişkin değerlendirmelerini Reklam Yönetmeliği’nde yer alan, reklamların tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamayacağını düzenleyen hükme dayanarak yapmaktaydı. Örneğin Reklam Kurulu 2022 Ekim ayında verdiği bir kararında, bir ulaşım şirketinin sosyal medya…»

Aboneliğinizi Yönetin

Yayınlarımız, bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında Eposta almak için mevcut tercihlerinizi gözden geçirin ve istediğiniz değişiklikleri yapın.