Görüşlerimiz

Makaleler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin 2021/1507 E 2023/1017 K. sayılı ve 2306.2023 Tarihli Kararı Kapsamında Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı İlkesine Bakış

ÖZ Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, marka hakkına tecavüz davaları bakımından düzenlenmiş bir kavram olmayıp, yıllar içerisinde doktrindeki görüşler ve yargı kararları ile hatları ve çerçevesi çizilen ve temelde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 2 “dürüst davranma ilkesi” kapsamında anlaşılması gereken bir ilke olup, içinde “çelişkili davranma yasağı”, “kullanımı bilme/bilebilme”, “ciddi kullanım”, “hak düşürücü süre”, “bu sürenin başlangıcı” ve “süreyi kesen… »

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma Talimatına İlişkin Kılavuzlar Güncellendi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (“TİTCK”) resmi internet sitesinde yapılan 11 Haziran 2024 tarihli duyuru ile “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma Talimatına İlişkin Kılavuz”, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma Talimatının Okunabilirliğine İlişkin Kılavuz” ve “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma Talimatındaki Yardımcı Maddelere İlişkin Kılavuz’da değişiklik yapıldığı ilgililere duyurulmuştur. Beşerî Tıbbi Ürünlerin… »

Marka Tecavüzü vs. İfade Özgürlüğü - Türk hukukundaki Durum & IKEA Uyuşmazlığının Değerlendirmesi - Bölüm 2

Yazımızın ilk bölümü olan “MARKA TECAVÜZÜ vs. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ – IKEA UYUŞMAZLIĞI – Bölüm I” başlıklı makalemizde Belçika Mahkemesi nezdinde görülen mobilya üretim devi Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”) ile bir siyasi partinin arasında geçen uyuşmazlığa, Belçika Mahkemesi’nin Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD”) yönelttiği sorulara ve bu sorulara ilişkin International Trademark Association (“INTA”) tarafından sunulan amicus brief (“öneri niteliğinde üçüncü kişi görüşü”)… »

Yurtdışı Veri Aktarımlarında Beklenen Düzenlemeler Yayımlandı

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 10 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılacak standart sözleşme metinleri, bağlayıcı şirket kuralları başvuru formları ve bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken temel hususlara ilişkin yardımcı kılavuzlar da ilan edilmiştir. Düzenli olmayan… »

Marka Tecavüzü vs. İfade Özgürlüğü - IKEA Uyuşmazlığı - Bölüm 1

İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin[1] 10. maddesinde koruma altına alınmakla beraber ifade özgürlüğünün siyasi, sanatsal, ticari, vs. her türlü ifadeyi kapsadığı herkesçe bilinmektedir. Marka tecavüzü ve ifade özgürlüğünün değerlendirildiği iki yazılık serimizin ilk bölümünde, Belçika Mahkemesi nezdinde görülen mobilya üretim devi Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”) ile bir siyasi partinin arasında geçen uyuşmazlıktan bahsedeceğiz. Bu uyuşmazlığın temelinde… »

Filmlerin Kayıt Tescil Belgesi Alınması ile Tamamlanmış Sayılacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, taraflar arasında imzalanmış olan ortak film yapım sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlık kapsamında; sözleşmede filmin ne zaman tamamlanmış sayılacağına ilişkin açık belirleme yapılmadığı durumda bu anın, filmin kayıt ve tescil belgesinin alındığı zaman olarak belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi tespitine katılarak bu doğrultuda filmin zamanında tamamlanmamış olması sebebiyle davacının cezai şart talep etme hakkı olduğuna karar… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.