Beril Yayla Sapan
Ekibimiz

Beril Yayla Sapan

Ortak Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe
Telefon: + 90 (212) 354 00 05
Eposta: beril.yayla@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Beril Yayla Sapan 2021 yılından itibaren büromuzun ortak avukatı olup; iş hukuku, uyuşmazlık yönetimi, ticari suç ve yolsuzlukla mücadele, idare, vergi ve düzenlenmiş piyasalar çalışma alanlarında 2008 yılından bu yana büromuzda çalışmaktadır.

Müvekkillere iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri, toplu iş sözleşmeleri, çalışanların kişisel verilerinin korunması, çalışma izinleri, fesih süreci, toplu işçi çıkarma ve sulh konularında hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca müvekkilleri fesih ve işçilerin alacak taleplerinden kaynaklanan ve mobbing, ayrımcılık iddiaları ile açılan davalarda temsil etmektedir.

Haksız rekabet, distribütörlük ilişkileri ve ortaklık yapısından kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere kapsamlı ticari uyuşmazlıkları ve muhtelif alacak tahsili süreçlerini yönetmektedir. Ayrıca adli ve idari yargı mercileri önünde pek çok şirketi temsil etmektedir.

Ticaret ve ceza hukukunun birlikte uygulama alanı bulduğu uyuşmazlıklarda da tecrübeye sahiptir. Ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak çok uluslu şirketlere görüşler vermektedir. Ayrıca pek çok iç denetim ve uyum sürecini yönetmiştir.

Konuşmalar

Sağlıklı Bir Etik ve Uyum Programının İkinci Halkası: Teknik ve Dijital Delillerin Toplanması ve İstihbarat, Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Moderatör, 15.05.2024

COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 14.05.2020

Coronavirüs’ün İşletmelere Hukuki Etkileri, Gün + Partners ve Çukurova SIFED Webinarı, Konuşmacı, 10.04.2020

Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 08.06.2017

Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10.05.2017

Dijital Hayatın İşyerine Yansıması, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 02.11.2016

Türk-Ukrayna Yatırımcılarına Yönelik Beklentiler ve Sorunlar, Gün + Partners Yuvarlak Masa Toplantısı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05.10.2016

Yolsuzlukla Mücadele ve Uyumluluk Üzerine Tecrübeler, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05.05.2016

Bir Suistimalcinin Profili – KPMG Türkiye ve Gün + Partners Paneli, Etik ve İtibar Derneği, 4. Uluslararası Etik Zirvesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 12.06.2014

Yayınlar

Dernekler

  • Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Üyesi

  • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

Eğitim

  • 2012, Ekonomi Hukuku, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Yüksek Lisans)
  • 2008, Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara (Lisans)
  • 2003, Bursa Anadolu Lisesi, Bursa

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.