Beril Yayla Sapan

Yönetici Avukat


+ 90 (212) 354 00 05
beril.yayla@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
İngilizce, Türkçe

Uzmanlık Alanı

Beril Yayla Sapan, 2008 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır, yönetici avukat olarak uyuşmazlık yönetimi, iş hukuku ve ticari suç ve yolsuzlukla mücadele çalışma alanlarında çalışmaktadır.

Uyuşmazlık yönetimi, ticari suçlar, yolsuzlukla mücadele ve iş hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Pek çok kapsamlı ticari uyuşmazlıklara ve muhtelif alacak tahsili süreçlerine dâhil olmuştur. Ayrıca bu alanda çeşitli mahkemeler önünde pek çok şirketi temsil etmiştir.

Ayrıca ticaret ve ceza hukukunun çakıştığı alanlarda da tecrübeye sahiptir. Ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadeleyle alakalı olarak birden fazla çokuluslu şirkete görüş vermiştir. Ayrıca pek çok iç denetim ve uyum sürecine dahil olmuştur.

İş hukuku alanında müvekkillerine iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri, toplu iş sözleşmeleri, çalışanların kişisel verilerinin korunması, çalışma izinleri, fesih süreci, toplu işçi çıkarma ve sulh konularında hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca müvekkillerini fesihten ve işçilerin alacak taleplerinden kaynaklanan ve mobbing, ayrımcılık iddiaları ile açılan davalarda temsil etmektedir.

Yayınlar

Konuşmalar

COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 14.05.2020

Coronavirüs’ün İşletmelere Hukuki Etkileri, Gün + Partners ve Çukurova SIFED Webinarı, Konuşmacı, 10.04.2020

Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 08.06.2017

Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10.05.2017

Dijital Hayatın İşyerine Yansıması, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 02.11.2016

Türk-Ukrayna Yatırımcılarına Yönelik Beklentiler ve Sorunlar, Gün + Partners Yuvarlak Masa Toplantısı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05.10.2016

Yolsuzlukla Mücadele ve Uyumluluk Üzerine Tecrübeler, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05.05.2016

Bir Suistimalcinin Profili – KPMG Türkiye ve Gün + Partners Paneli, Etik ve İtibar Derneği, 4. Uluslararası Etik Zirvesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 12.06.2014

Eğitim

  • 2012, Ekonomi Hukuku, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Yüksek Lisans)
  • 2008, Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara (Lisans)
  • 2003, Bursa Anadolu Lisesi, Bursa