Hande Hançar
Ekibimiz

Hande Hançar

Ortak Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe, Fransızca
Telefon: + 90 (212) 354 00 73
Eposta: hande.hancer@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Hande Hançar, 2014 yılından bu yana büronun ortak avukatlarından biri olup; büronun fikrî mülkiyet (FM) ve teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) çalışma alanlarında eş ortak avukatlığını yürütmektedir. 2005 yılından bu yana Gün + Partners bünyesinde çalışmaktadır.

Hande Hançar fikri mülkiyet alanında, marka, telif hakkı, tasarım, alan adları ve haksız rekabete ilişkin hem çekişmeli hem de çekişmesiz konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Uyuşmazlık çözümü ve dava takibi alanında geniş çaplı deneyim sahibi olup, fikrî mülkiyet stratejileri, hukukî ihtilaflar, lisans ve sulh sözleşmeleri konusunda çok sayıda yerli ve yabancı müvekkilin danışmanlığını yapmıştır. 

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon çalışma alanının faaliyetleri kapsamında; Hande Hançar müvekkillere tüketici hukuku alanında, etiketleme ve ürün sorumluluğu konuları başta olmak üzere, ticarî iletişim ve reklam hukuku konularında ve ürünler ile hizmetlerin yürürlükte bulunan teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması konusunda destek vermektedir. Hande ayrıca müvekkillerini karmaşık patent ihlali ve hükümsüzlük davalarında temsil etmekte ve  müvekkillerine karmaşık yazılım ve patent lisans sözleşmelerinin hazırlanmasında hizmet vermektedir.

Konuşmalar

Artificial Intelligence & Marketing – A Global Legal Perspective Europe, GALA Webinar, Konuşmacı, 10.04.2024

Marka Vekilliği Eğitimi Programı, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, Eğitmen, Çevrim içi, 11.11.2023

Gelişen Teknoloji Endüstrisinde Marka Lisanslamanın Geleceği, LES Turkey - IP Camp, Eğitmen, İzmir, 28.09.2023

Avrupa’da "Yeşil Pazarlama" Regülasyonlarında Son Gelişmeler, Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) Webinar, Konuşmacı, 11.05.2023

Teknoloji Kullanıcısı & Teknoloji Tedarikçisi İşbirliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular, TÜSİAD SD² Webinar, Konuşmacı, 22.12.2022

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları & Ticarileştirilmesi, LES Turkey - ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Ticarileştirme Yol Haritası ve En İyi Uygulamalar, Eğitmen, Ankara, 23.11.2022

Obezite Krizi ve HFSS ile İlişkisi, Kriz Çağında Reklamcılık ve Değişim Etkinliği - GALA Yıllık Toplantısı 2022, Konuşmacı, Londra, İngiltere, 03.10.2022

Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler 2022, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 03.06.2022

Reklam Kurulu Kararları- VII: Reklam Kurulu Kararları VII - Reklam Hukukunda Güncel Gelişmeler, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 25.05.2022

Reklam Kurulu Kararları- VI: 2021’in Öne Çıkan Reklam Kurulu Kararları, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 23.02.2022

Reklam Kurulu Kararları- V: Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Reklamlar, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 15.12.2021

Teknoloji Kullanıcısı & Teknoloji Tedarikçisi İş Birliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular, TÜSİAD SD² Programı 2021 Dönemi, Panelist, 15.11.2021

Reklam Kurulu Kararları- IV: Sosyal Medya Etkileyicileri, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 26.05.2021

Influencerlık ve Sosyal Medya Reklamlarına Hukuki Bakış, MEF ILSA - Değişen Dünyada Hukuk, Konuşmacı, 12.05.2021

Reklam Kurulu Kararları – III: Tıbbi Cihazlar ve Biyosidal Ürünler, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 24.03.2021

Reklam Kurulu Kararları – II: 2020 yılında Reklam Kurulu’nun Verdiği Dikkat Çekici Kararlar, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 27.01.2021

Reklam Kurulu Kararları - I: Çeşitli Gıdalarla Birlikte Verilen Hediyelerin Kapsamı ve Sağlık Beyanları, Gün + Partners Webinarı, Moderatör, 16.11.2020

Sosyal Medyada Reklam ve Promosyon Mekanizmaları, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 30.09.2020

COVID-19’un Etkileri Kapsamında - Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler Ve Öngörüler – 2020, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 18.05.2020

Fikri Mülkiyet Hakları,TÜSİAD - Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampı, İstanbul, Türkiye, 10.03.2020

Kurumsal Firmalar ile KOBİ’lerin İşbirliğinde Hukuki Planlama, TÜSİAD SD2 Toplantısı, Panelist, İstanbul, Türkiye, 02.10.2019

Ticari Sırların Korunmasında Son Gelişmeler, LES Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) - IP.CAMP, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 27.09.2019

Gümrük Birliği’nin Modernleştirilmesinde KOBİ ve Sektörlerin İncelenmesi, TÜRKONFED – KOBİ’ler için Gümrük Birliği Projesi Açılış Toplantısı, Panelist, İstanbul, Türkiye, 21.08.2019

Ticarileştirmeyi Anlamak, Gün + Partners - Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 26.04.2019

Global Reklam Kampanyası Başlatmak, GALA Yıllık Toplantısı ve 3. Yıllık ABD ve Dünyada Reklam Hukuku Semineri, Panelist, New York, ABD, 21.03.2019

Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Girişimcilik Kampı, Eğitmen, İstanbul, Türkiye, 08.02.2019

Ticarileştirme Eğitimi, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı, Eğitmen, İstanbul, Türkiye, 28.09.2018

Türkiye Patent Hukuku ve Çalışan Buluşları, LES Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) - IP.CAMP, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 13.09.2018

Global Reklamcılık - Etkileyiciler, Ürün Yerleştirme ve Yerel Uygulama İşaretçileri!, ANA/BAA Pazarlama Hukuku Konferansı 2017, Panelist, Chicago, IL, ABD, 14.11.2017

Üniversite Buluşlarının Ticarileştirilmesi için Yasal Çerçeve – Glakolens Vakası, Boğaziçi Üniversitesi - Üniversitelerde Fikri Mülkiyetin Yönetimi Uluslararası Konferansı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 12.10.2017

Global Sosyal Medya, GALA Yıllık Toplantısı 2017 ANA and BAA İşbirliğiyle, Panelist, Washington, DC, ABD, 30.03.2017

Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileşmesi, TÜRKPATENT ve LES Türkiye Etkinliği, Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 01.07.2016

Patent, Teknoloji Lisanslama ve Marka, Istanbul Bilgi Üniversitesi - Yüksek Lisans Programı, Misafir Öğretim Görevlisi, İstanbul, Türkiye, 01.03.2016 – 30.04.2016

Türkiye’de İlaç Endüstrisinde Reklam, GALA Webinar, Konuşmacı, 01.09.2016

AB Marka Hukukunda Son Gelişmeler ve Marka Sahiplerine Etkisi, Gün + Partners ve ECTA - Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasının Şirket Büyümesinde Önemi Konferansı, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 03.05.2016

3D Marka *Tasarım* 3D Yazımda Eğilimler ve Paradigma Değişimi, MARQUES 29. Yıllık Konferansı, Viyana, Avusturya, 18.09.2015

Fikri Mülkiyet Haklarının Yasal Boyutları, Boğaziçi Üniversitesi - Üniversitelerde Fikri Mülkiyetin Yönetimi Uluslararası Konferansı, Panelist, İstanbul, Türkiye, 16.10.2015

Teknoloji Transfer Kanunu – 1, AKİŞMER – Akdeniz Üniversitesi, Misafir Öğretim Görevlisi, Antalya, Türkiye, 25.02.2015

Türkiye’de Alkollü İçecekler Reklam Kuralları, GALA Etkinliği, Konuşmacı, Londra, İngiltere, 01.09.2015

İletişim Hukuku, İstanbul Üniversitesi - Yüksek Lisans Programı, Misafir Öğretim Görevlisi, Istanbul, Türkiye, 2013

Fikri Mülkiyet, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi – Yüksek Lisans Programı, Misafir Öğretim Görevlisi, İstanbul, Turkey, 2012-2013

Yayınlar

Dernekler

  • Küresel Reklam Hukukçuları Derneği (GALA), EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı

  • Avrupa Topluluğu Marka Birliği (ECTA), Yayın Komitesi Başkanı ve Telif Hakları Komitesi Üyesi

  • Uluslararası Lisans Yöneticileri Derneği (LESI) Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı

  • Uluslararası Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği (FICPI)

  • Uluslararası Marka Birliği (INTA)

  • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)

Eğitim

  • 2005, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul
  • 1999, Kdz. Eregli Anadolu Lisesi, Zonguldak

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.