Asena Aytuğ Keser
Ekibimiz

Asena Aytuğ Keser

Yönetici Avukat
Baro Kaydı: İstanbul Barosu
Diller: İngilizce, Türkçe
Telefon: + 90 (212) 354 00 05
Eposta: asena.keser@gun.av.tr

Uzmanlık Alanı

Asena Aytuğ Keser, 2011 yılında Gün + Partners ’da çalışmaya başlamıştır, yönetici avukat olarak uyuşmazlık yönetimi; ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele; iş hukuku; sigorta ve reasürans; idare, vergi ve düzenlenmiş piyasalar ve inşaat ve gayrimenkul çalışma alanlarında çalışmaktadır.

Asena Aytuğ Keser’in asıl uzmanlık alanı ticari uyuşmazlık çözümü olup yerli ve yabancı müvekkillere ticari uyuşmazlıklarında danışmanlık sağlamış ve temsil etmiştir. Gerek mahkeme gerekse tahkim yargılamasında tecrübe sahibi olan Asena Aytuğ Keser, yüksek montanlı tazminat davaları, M&A ve ortaklıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve inşaat ve gayrimenkul uyuşmazlıklarında danışmanlık sağlamakta ve müvekkilleri temsil etmekte, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin dava süreçlerinde de sıklıkla yer almaktadır. Ticari suçlar üzerine ayrıca yoğunlaşan Asena Aytuğ Keser, özellikle özel hukuk ve ceza hukuku prensiplerinin birlikte uygulandığı ve paralel dava süreçlerinin bulunduğu uyuşmazlıkları yürütmüştür. Regüle edilmiş piyasalarda faaliyet gösteren pek çok müvekkili temsil eden Asena Aytuğ Keser’in uyuşmazlık yönetimi alanında tecrübesi, idare ve vergi hukuku uyuşmazlıklarını da kapsamaktadır.

İş hukuku alanında da ayrıca çalışmakta olan Asena Aytuğ Keser, bu alanda iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve hazırlanması, fesi süreçleri, personel yönetimi, işe iade davaları ve haksız rekabet davaları dahil olmak üzere müvekkillere danışmanlık sağlamış ve dava süreçlerinde temsil etmiştir.

Uyuşmazlık yönetimi alanındaki tecrübesini aynı zamanda sigorta hukuku ile birleştiren Asena Aytuğ Keser, sigorta ve reasürans hukuku uyuşmazlıkları ile de ilgilenmekte ve yerli ve yabancı sigorta ve brokerlik şirketlerine sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, poliçe kapsamının ve poliçe kapsamındaki yasal sorumluluklarının tespiti, sulh süreçlerinin yürütülmesi gibi pek çok alanda danışmanlık vermektedir.

Konuşmalar

COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 14.05.2020

Ticari Suç Teşkil Eden Eylemlerde Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi Usulü ve Sonuçları, Gün + Partners Etkinliği, Konuşmacı, 10.05.2017

Yayınlar

Eğitim

  • 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul (Lisans)
  • 2009, Bucerius Law School, Hamburg, Almanya (Erasmus Değişim Programı, Güz)
  • 2006, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.