Türkiye'de Marka Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2024

2023 yılı, Türk Marka Hukuku uygulaması bakımından çok esaslı değişiklikler getirmemekle birlikte; bazı uygulama değişiklikleri ve yenilikler getirmesi anlamında yine de önemli bir yıl olduğu söylenebilir. 

Yılın bir bölümü, özellikle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri hakimlerinin değişikliği sebebiyle belirsizlikler içerisinde geçmişken yılın son çeyreğinde bu Mahkemelere atanan yeni hakimler ile hem iş yükü anlamında bir iyileşme sağlanmış hem de süreçlerdeki belirsizlikler bir ölçüde giderilmeye başlanmıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi; Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdindeki idari süreçler etkinliğini devam ettirmiştir. TÜRKPATENT’in özellikle kötü niyetli marka başvurularına karşı etkin koruması kanaatimizce birçok ülke uygulamasına göre örnek teşkil edebilecek niteliktedir.

2023 yılında marka hukukunun temel prensiplerine ilişkin karıştırılma ihtimali, kötü niyet, müktesep hak, markanın ticaret unvanında kullanılması gibi konularda TÜRKPATENT ve Mahkemeler tarafından emsal niteliğinde kararlar verilmiştir.

Öte yandan 2023 yılında, kullanmama sebebine dayalı iptal süreçlerinin TÜRKPATENT nezdinde görülmeye başlanacak olması sebebiyle bu konuda yapılan hazırlıklar da merakla beklenmiştir.  Nitekim bir yönetmelik taslağı da hazırlanarak senenin sonunda paydaşlara iletilmiştir. Yeni sistem planlandığı şekilde 10 Ocak 2024 tarihinden itibari ile yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, henüz yönetmelik yürürlüğe girmemiş olduğundan sürece ilişkin belirsizlikler devam etmektedir.

Bütün bunlara ilaveten, teknolojideki gelişmeler çerçevesinde fiziki mallar ile sanal mallar arasındaki ilişki ve yapay zekanın marka hukukuna etkisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tartışılmıştır.  Bu konuda Nice Sınıflandırmasında yapılan değişikliklerin TÜRKPATENT nezdinde de uygulaması beklenmektedir.

Ayrıca, elektronik ticarette marka hakkı ihlallerine yönelik olarak E-Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 7416 sayılı Kanun, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmiştir.

Yine Marka Hukuku uygulaması ile bağlantılı bir gelişme de alan adları bakımından yaşanmıştır. 2022 yılında faaliyete başlayan TRABİS (tr. ağ bilgi sistemi) bünyesinde tr alan adları için alternatif çözüm yolları mekanizması devreye girmiş ve başarılı sonuçlara da imza atmıştır.

Bütün bunlara ek olarak, uluslararası platformların yürüttükleri soruşturmalar ile tetiklenen ilaç kaçakçılığı ve sahte ilaç operasyonlar da önem kazanmıştır.

Hazırlamış olduğumuz bu belge, marka sahipleri için önemli olduğunu düşündüğümüz, marka hukuku alanındaki çeşitli konulara ilişkin gelişmelerin bir derlemesi niteliğindedir.

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.