Zeynep Seda Alhas

Ortak Avukat


+ 90 (212) 354 00 40
zeynep.alhas@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
İngilizce, Türkçe, Fransızca

Uzmanlık Alanı

Zeynep Seda Alhas, Gün + Partners’da 2006 yılında çalışmaya başlamış ve 2017 yılında ortak avukat olmuştur. Fikri Mülkiyet (FM) hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ve marka vekilidir. Uzmanlık alanları marka ve tasarımlar, taklitle mücadele ve telif haklarıdır.

Zeynep Seda Alhas’ın FM davaları alanındaki çalışmaları markalar, tasarımlar, haksız rekabet ve telif hakları konularında yoğunlaşmıştır. FM stratejisinin kurulması, yönetimi ve hakların korunması için çok çeşitli sektörden çok sayıda yerli ve yabancı müvekkile danışmanlık hizmeti vermektedir.

Zeynep Seda Alhas’ın FM hukuk davalarının yanı sıra alan adı ve haksız rekabet konulu ihtilaflar konusunda  muazzam deneyim sahibidir; Müvekkillerini iptal, hükümsüzlük, tecavüz ve sair hukuk davalarında, alan adı ile ilgili alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinde, tedbir başvurularında, birlikte varolma (co-existence), sulh ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi aşamalarında temsil etmektedir.

Zeynep Seda Alhas bugüne kadar çok sayıda taklitle ve korsanla mücadele kampanyasına katılmış, Türkiye’nin her yerinde delil toplama ve baskın süreçlerini yürütmüş ve denetlemiştir. Zeynep Seda Alhas bu kapsamda büronun in-house araştırma departmanı ile sıkı bir işbirliği içerisindedir.

Zeynep Seda Alhas müvekkillere portföy yönetimi stratejileri konusunda danışmanlık yapmaktadır. Müvekkilleri Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) nezdinde temsil etmekte, Kurum önündeki marka ve tasarım başvurularına ilişkin itiraz ve karara itiraz süreçlerini yönetmekte, müvekkillerin markalarının Kurum’un özel sicilinde tanınmış marka olarak da tescilini sağlamaktadır.

Konuşmalar

Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler 2022, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 03.06.2022

Pandemi Günlerinde Fikri Mülkiyet Dünyasında Yaşananlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler, IPR Gezgini, Konuşmacı, 10.03.2021

COVID-19'un EMEA Bölgesinde Taklit ve Korsanla Mücadele Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 22.06.2020

COVID-19’un Etkileri Kapsamında - Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler Ve Öngörüler – 2020, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 18.05.2020

Dünya Fikri Mülkiyet Günü - COVID-19 ve Güncel Gelişmeler Söyleşisi, Gün + Partners Webinarı, Konuşmacı, 27.04.2020

Taklitle Mücadelede Problemler ve En İyi Uygulama Örnekleri, Gün + Partners - Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 26.04.2019

Marka – Tasarım – Eser Farazi Yargılaması, AIPPI Türkiye - Sertaç Köksaldı – 5. Fikri Haklar Hukuku Semineri, Davalı Avukatı, İstanbul, Türkiye, 06.04.2018

Gelişmekte Olan Piyasalardaki Ticari Marka Davaları, INTA - 139. Yıllık Toplantısı, Barselona, İspanya, 21.05.2017

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler, AIPPI Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 01.04.2017

Türkiye’nin Yeni Sınai Mülkiyet Yasasının (No. 6769) Getirdikleri, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 10.02.2017

Dernekler

  • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Türkiye (AIPPI Turkey)
  • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI), Korsanlık ve Taklit Komitesi
  • Uluslararası Marka Birliği (INTA), Taklit ve Korsanla Mücadele Komitesi
  • Istanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Fikri Haklar İhtisas Çalışma Komisyonu Sekreteri
  • Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)

Eğitim

  • 2006, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Lisans)
  • 1999, Samsun Anadolu Lisesi