Red Bull’un Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Başarısı

1996 yılında kurulmuş bir gıda firması olan başvuru sahibi, aşağıda yer verilen işareti marka olarak tescil ettirmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuruda bulunmuştur. Başvurunun 32. sınıftaki ürünlerde tescillenmesi istenmiş olup mal listesi özellikle enerji içecekleri ile sınırlandırılmıştır.

(Black Tallboss Markası)

Bu başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen ilk incelemeyi geçerek Resmi Marka Bülteni’nde yayına çıkmış ve üçüncü kişi itirazlarına açılmıştır.

Red Bull GmbH bu başvuruya karşı yayına itirazda bulunmuş ve ilgili başvurunun Red Bull’un aşağıda görseline yer verilen önceki tarihli marka tescili ile karıştırılacak derecede benzer olması, birebir aynı malları kapsaması ve karıştırılma ihtimali yaratması sebebiyle Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/1 maddesi uyarınca tescil edilemeyeceğini iddia etmiştir.

(Red Bull’un Markası)

Türk Patent ve Marka Kurumu Red Bull’un itirazını haklı görmüş, markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğunu teyit ederek Black Tallboss Markası için yapılan başvuruyu tümden reddetmiştir. Başvuru sahibi ret kararına karşı herhangi bir itirazda bulunmadığından Red Bull lehine verilen karar idari aşamada kesinleşmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararına konu Black Tallboss Markası, kelime ve şekil unsurlarının birleşiminden oluşan bir bileşke markadır. Markadaki şekil unsuru, gri ve siyah renkli arka plandır.

Kelime ve şekil unsurlarının birleşiminden oluşan bileşke markalar söz konusu olduğunda, baskın unsur genellikle kelime unsuru olarak görülmektedir. Zira kelimeler tüketiciler açısından aynı şekilde algılanırken, şekil unsurları çoğu zaman izlenime dayalıdır ve farklı tüketiciler için farklı anlamlar ifade etme ihtimali daha yüksektir.

Bu yaygın durum şüphesiz ki değişmez bir hukuk kuralı olmadığı gibi, tıpkı işbu makalemize konu karardaki gibi şekil unsurunun kelime unsuruna kıyasla baskın unsur olarak kabul edildiği vakalar olmakla birlikte, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımının da genellikle kelime unsurlarını baskın unsur olarak görmek yönünde olduğu söylenebilir.

Ancak somut olaydaki kararıyla Türk Patent ve Marka Kurumu, Black Tallboss Markası’ndaki şekil unsurunu kelime unsuru karşısında baskın unsur olarak görmüş, Red Bull’un itiraza gerekçe markasında benzer kelime unsuru bulunmamasını, taraf markalarındaki renk kombinasyonları ve grafik özelliklerin benzerliğine bağlı olarak gelişen genel benzerliği ortadan kaldıracak bir durum olarak değerlendirmemiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun renk kombinasyonlarını içeren şekil markalarını karşılaştırmaya konu ettiği kararlarında bugüne dek daha sınırlı bir yaklaşımla karşılaşılmış ve bu nedenle renk kombinasyonlarından oluşan şekil markalarının sahiplerinin benzer renk kombinasyonlarını içeren sonraki başvurulara karşı markalarını korumakta çeşitli zorluklar yaşadığı gözlemlenmiş olsa da, somut olaya konu kararda Türk Patent ve Marka Kurumu oldukça kapsayıcı bir bakış açısı benimsemiştir.

Eldeki karar, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmesindeki geniş bakış açısını desteklemekte olup aynı zamanda marka sahiplerine, benzer durumlarda korumacı davranmak yerine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde elverişli aksiyonları almaları ve itiraz yoluyla benzer marka başvurularının tescilini önlemeleri konusunda cesaret vermektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.