Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Yeniden Uzatıldı


7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra, 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı iki Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, fesih yasağı, tek taraflı ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreler 1 ay süreyle uzatılmıştır.

Bu gelişmelerin akabinde, 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, kısa çalışmaya ilişkin süre anılan 1 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatılmıştır.

Son olarak, 4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Kanun ile fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin getirilen yenilikler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Cumhurbaşkanına fesih yasağına ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi tanınmıştır.
  • Fesih yasağının istisnasını oluşturan haller genişletilmiştir ve aşağıdaki hallerin istisna kapsamında olduğu düzenlenmiştir:
  • belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
  • ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri

Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler 17 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Daha sonra ise , 4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile , fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, iş sözleşmeleri 17 Kasım 2020 tarihine kadar işveren tarafından feshedilemeyecek ve yine bu tarihe kadar işverenler, rızaları aranmaksızın çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilecektir.

Kanun ile getirilen değişiklikler uyarınca bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından uzatılması söz konusu olabilecektir.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin süre

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ardından, 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bu süre 2 ay daha uzatılmış olup, bu makalenin yazım tarihi itibariyle yukarıdaki şartları taşıyan iş yerleri 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir.

First published by ILO - Employment & Benefits Newsletter, in 16.09.2020

Daha fazla görüş

Paylaş