Fikri Mülkiyet Hakları Aynı Zamanda Halk Sağlığını ve Güvenliğini de Koruyor

Makaleler -

Her şey, yangına dayanıklı camlar imal eden küresel bir müvekkilden gelen taklit ürün fotoğrafları ile klasik bir taklitle mücadele vakası olarak başladı. Müvekkilin Logo markası sahte ürünün üzerine basitçe basılmıştı ve birtakım basit basım hataları nedeniyle taklit bir ürün olduğu açıkça anlaşılıyordu. Ancak söz konusu taklit ürünün yangına dayanıklı olmadığı ortaya çıktığında, marka ihlalinin yanı sıra bu durum halk sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren önemli bir sorun haline geldi.

Şüpheli şirket hakkında araştırmalara başlanmasının ardından haberler daha da vahim bir hal aldı zira taklit ürünlerin bir devlet hastanesindeki yangın çıkışlarına takıldığı anlaşıldı. Detaylı araştırmaların ardından, taklit camların çok sayıda hastaneye takılmış olduğu ve taklit ürünlerin bir kısmının da taklit ürün imalatçısı şirketin tesislerinde muhafaza edildiği tespit edildi.

Suç duyurusunda bulunarak mahkemeden, şirketin tesislerinde tutulan ürünlere el konulması için arama kararı çıkarılmasını talep ettik. Mahkeme kanıt yetersizliği nedeniyle talebimizi reddetti ve savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ardından yerel Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile delil tespiti gerçekleştirdik ve ihtiyatî tedbir kararı yoluyla taklit ürünleri tespit etmeyi ve ele geçirmeyi başardık.

Delil tespiti dosyasına lehimize bir bilirkişi raporunun sunulmasının ardından, yeniden suç duyurusunda bulunduk ve eş zamanlı olarak halk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bu durumdan ilgili hastanelerin yönetimlerini ve Sağlık Bakanlığını haberdar ettik.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm hastaneleri kapsayan bir inceleme başlattı ve söz konusu taklit ürünlerin kullanıldığı başkaca birkaç hastane daha tespit edildi. Ayrıca, taklit ürünlerle ilgili resmî bir “yangına dayanıklılık testi” gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları tarafından yapılan testler neticesinde, taklit ürünlerin normal pencere camı olduğu ve yangın halinde kritik durumdaki hastaların tahliyesi için gerekli olan 120 dakika yerine yalnızca 3 dakika boyunca yangına dayanabildiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı birtakım resmî adımlar attı ve ilgili hastanelerin tamamı taklit ürünlerin yangına dayanıklı olanlar ile değiştirilmesi için harekete geçti.

Hazırlık soruşturması sonucunda ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, üretici şirket yetkilileri hakkında marka hakkına tecavüz suçundan iddianame düzenledi. Tüm somut delilleri toplayabildiğimiz için sanık da suçunu itiraf etti ve taklit ürünlerin tamamını yangına dayanıklı ürünler ile değiştirmeye hazır olduğunu beyan etti.  Yerel Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi marka tecavüzü teşkil eden fiileri sebebiyle şirket yetkilisini suçlu buldu ve yaratılan halk sağlığı ve güvenliği risklerini de göz önünde bulundurarak -belki ülkemizde ilk kez- hükmü ertelemeksizin sanığı hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, verilen karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurunda bulundu. Ancak İstinaf Mahkemesi -Yerel Mahkeme’nin kararını onamakla kalmayıp- taklit ürünlerin kamu ihaleleri yoluyla devlete satılmış olmasını da göz önünde bulundurarak, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan da işlem yapılması talebiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bu dava kapsamında, müvekkilimizin Fikri Mülkiyet haklarını korumakla kalmayıp ciddî bir halk sağlığı ve güvenliği tehdidinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduk ve Devletin uğramış olduğu kaybı tazmin etmesini ve devlete karşı nitelikli dolandırıcılık suçu da işlemiş olan ihlalci firmanın cezalandırılmasını sağladık.

Bu vaka klasik bir taklitle mücadele dosyası gibi görünen davalarda, kamu sağlığı ve güvenliği gibi ek hukuki argümanların nasıl kullanılabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Ayrıca, marka hakkı sahiplerinin marka koruma çalışmaları sırasında bu ve benzeri ek hususların tamamını göz önünde bulundurmaları ve bunları da kapsayacak aksiyon planları yapmaları gerektiğini de göstermektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.