İlaç Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da (“Karar”) Değişiklik Yapılması Hakkında 6932 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23 Temmuz 2023 tarihli 32257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Karara eklenen geçici maddeler ile,

  • Beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değerinin 2023 yılı temmuz ayında %30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olması belirlenmiş, bu artış uygulanırken Karar’ın 3/3 maddesindeki mahsuplaşma işleminin uygulanmayacağı belirtilmiş,
  • Kurdaki değişime paralel olarak Karar’da geçen fiyat baremleri güncellenerek, bu tutarlar fiyat korumalı ürünler için 48,41 TL, diğer ürünlerde 25,30 TL olarak belirlenmiştir.
  • Dönemsel avro değeri güncellemesinde Karar’ın Geçici 7. maddesi kapsamında uygulanan 4 TL’ye kadar olan artışların dikkate alınmayacağı, güncelleme sonrasında 4 TL’ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan, ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine ekleneceği belirtilmiştir.

Yeni düzenleme yayımı takip eden gün yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirmeler

Kural olarak, Karar’ın 2019 yılında güncellenen 2 maddesinin 2. fıkrası uyarınca, beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri; bir önceki yılın Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama avro değerinin %60 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenmelidir. Buna göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değerini ilan eder.

2022 yılında beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan kur 3 defa güncellenmiş ve son olarak Aralık 2022’te yapılan güncellemede, 2023 yılında kurda yeniden güncellemeye gidilmeyeceği belirtilmişti. Sağlık Bakanı tarafından piyasada ilaç temini dolayısıyla yaşanan sıkıntının giderilmesi için şubat ayında yapılması gereken güncellemenin erkene çekilmesiyle yeni yılın ilk 45 gününde kur güncellemesi yapılmamıştı.

Ancak 2023 yılının başından bu yana kurda devam eden hızlı artış dolayısıyla temmuz ayında yeniden güncelleme yapılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Dövizdeki hızlı yükseliş, ürünlerin piyasada bulunabilirliğini sağlayabilmek adına ilaç fiyatlarının güncellenmesinde de hızlı önlem alınmasını gerektirmiştir ve mevzuat uyarınca 2024 yılının ilk 45 gününde yapılacak güncelleme beklenmeden yeniden artış yapılma ihtiyacı doğmuştur. Geçen yıl olduğu gibi aralık ayına kadar yeni bir güncelleme gerçekleşecek ise yine Cumhurbaşkanı Kararı ile bu mümkün olabilecektir.

Aslı Naz Güzel’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.