Sağlık Meslek Mensupları ile Etkileşimler


Beşeri tıbbi ürünleri, enteral beslenme ürünleri ve özel tıbbi amaçları olan bebek mamalarına yönelik tanıtım faaliyetleri 3 Temmuz 2015 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Tanıtım Yönetmeliği”) kapsamında düzenlenmektedir.

Tanıtım Yönetmeliği uyarınca; ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında doğrudan veya dolaylı olarak tanıtımının yapılması yasaktır. İlaçların tanıtımı yalnızca hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yapılabilir. Bu nedenle şirketler ile hastalar arasındaki etkileşimin asgari düzeyde olması beklenmektedir.

Ancak COVID-19 önlemleri kapsamında, öncelikle 19 Mart 2020 tarihinde ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurum/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin durudulması ve faaliyetlerin elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiştir. Daha sonra bu alanda tekrar düzenlemeye gidilerek, kademeli olarak COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler hariç olmak üzere kademeli olarak fiziki ziyarete izin verilmiştir.

Yine 19 Mart 2020 tarihli önlemler kapsamında, ürün tanıtım temsilcilerinin yapacağı ziyaretlerde tanıtım malzemeleri bırakılması yasaklanmıştı, ancak 16 Kasım 2020 tarihinde talep eden hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara hijyen kurallarına uygun bir şekilde tanıtım malzemeleri bırakılabileceği düzenlenmiştir.

Şirketler danışmanlık hizmetleri almak üzere sağlık meslek mensuplarıyla yazılı sözleşmeler imzalayabilirler. Bu tür hizmet sözleşmelerinin koşulları TİTCK tarafından düzenlenmemektedir. Bu tür sözleşmelere ilişkin kurallar sektör tarafından Etik Kuralları yoluyla belirlenmektedir.

Öte yandan; hekimlere ve sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemelere ilişkin kurallar kanun ile düzenlenmiştir. 2014 yılında çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmış ve bir kamu sağlığı kuruluşu veya üniversite hastanesinde çalışan hekimler için tam zamanlı istihdam ilkesi getirilmiştir. Bu bakımdan; prensipte, bu hekimler tarafından sunulan hizmetler için yapılacak olan tüm ödemeler bağlı bulundukları kuruluşun döner sermayesine yapılmalıdır. Kural, bu ilkenin 2014 yılında getirilmesi öncesinde özel muayenehanesi bulunan hekimler için geçerli değildir ve başkaca istisnalar da mevcuttur.

Daha fazla görüş

Paylaş