Sosyal Güvenlik Kurumu Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Yayınlandı

10 Şubat 2016 tarihli Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’nin belirli hükümlerine karşı açılan davalar sonucu, yönetmeliğin Sağlık Bakanlığından görüş alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanması dolayısıyla, şekli eksiklik nedeniyle davaya konu edilen maddeler iptal edilmişti.

12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yeni Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlandı ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelik genel olarak 2016 tarihli yönetmelik ile benzer hükümler içermekle birlikte, Yönetmelik’te öne çıkan yeni düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

  • Alternatif geri ödeme modeli tanımında, önceki yönetmelikte yer alan “yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi” bölümü korunmamış ve bunun yerine alternatif geri ödeme modellerin “Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının dışında iskonto oranı belirleme, bütçe ve hasta sayısı sınırının getirilmesi, alım garantisi verilerek sağlık hizmetlerinin ödeme kapsamına alınması vb. diğer modellerden oluşan” geri ödeme modelleri olabileceği açıkça düzenlenmiştir.
  • Alternatif Geri Ödeme Komisyonu’nun (“Komisyon”) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki defa olağan, Komisyon Başkanının daveti üzerine ise olağanüstü olarak toplanacağı düzenlenmiştir. Böylece Komisyon’un toplanma takvimi ilk defa oluşturularak süreç ile ilgili bir öngörülebilirlik sağlanmıştır.
  • Gündem konusunun Komisyon tarafından karara bağlanma süresinin, konunun gündeme ilk alınma tarihinden başlamak üzere bir yıl olacağı öngörülmüştür. Böylece gündeme alınan konuların sürüncemede kalması engellenmiş olacaktır.
  • Danıştay kararları ile iptal edilen gizliliğe ilişkin hükümler aynı şekilde korunarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Komisyon’un çalışmalarının gizli kalacağı ve talep halinde başvurunun gizli tutulacağına ilişkin hükümler iptal kararları öncesinde olduğu gibi aynen işletilecektir.

Komisyon toplantı tarihlerinin belirlenmesi, Komisyon gündeminde yer alan konulara getirilen süre sınırlaması ve Komisyon çalışmalarının gizli yürütülmesine ilişkin prensibin yeni Yönetmelik ile tanımlanması ile, alternatif geri ödeme modellerinin geliştirilmesindeki sürecin firmaların ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde oluşturulduğu gözlemlenmektedir.

Yönetmelik’in yayınlanmasından sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan duyuru ile, ruhsat sahiplerinin önceki başvurularının tarih ve sayısını ilgide belirterek 26 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar güncellemeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca sözleşme süresi biten veya bitimine en fazla 6 ay süre kalan sağlık hizmetine ilişkin varsa geri ödemeye yönelik başvuruların da Yönetmelik uyarınca yapılması gerekmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.