Takviye Edici Gıdalar, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar ve Diğer Ürünler

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve 2 Ağustos 2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik bilhassa takviye edici gıdalara ilişkin olarak kaleme alınan ilk yönetmelik olmakla kalmayıp, aynı zamanda takviye edici gıdalar için tesis edilecek kontrol ve onay mekanizmasına ilişkin benzersiz hükümler içermektedir. Ancak bu mevzuat Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gerçekleşen pek çok mevzuat değişikliği ile, bu ürün grubu ile ilgili mevzuatın TİTCK tarafından yürütülmesi beklenilebilir.

28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile, daha önce kılavuz ile düzenlenmekte olan özel tıbbi amaçlı gıdalara ilişkin de yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Özel tıbbi amaçlı gıdaların piyasaya sürülmesi için TİTCK tarafından ruhsat zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda TİTCK’nın kılavuzlar yerine, yönetmelikler ile düzenlediği konuların 2023 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Nitekim, TİTCK, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği yayımlandıktan hemen sonra 3 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğini yayımlanmıştır.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.